همایش تشکل مادران در خرم آباد

این همایش با حضور خانواده های محترم و همیشه در صحنه استان لرستان در تاریخ 25/10/98 در خرم آباد برگزار گردید.

خانم ثریا عبدالهی مسئول تشکل مادران و آقای بخشعلی علیزاده از مهمانان و مدعوین جلسه ، مسئول و اعضای انجمن استان و جمعی از مادران و خواهران و سایر اعضای خانواده قربانیان فرقه در این جلسه حضور بهم رساندند .

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و بعد از خوش آمد گویی و صحبت های آغازین عضو انجمن نجات استان ، خانم عبدالهی که خود یک مادر دلسوخته می باشد وسالیان متمادی در فراق فرزند دلبندش نشسته است، به ایراد سخنرانی پرداخت .
سخنان سرشار از احساس و عاطفه ایشان از درد مشترک ، مادران حاضر در جلسه را دگرگون ساخت . مادران لرستانی در جمعی صمیمی بصورت جمعی میگریستند و برخی به رسم سنتی با صدای بلند مویه سر می دادند و باتصاویر فرزندانشان صحبت می کردند .

خانم عبدالهی ضرورت تشکیل تشکل مادران و فعالیت هایی که تا کنون در راستای نیل به اهداف انجمن مادران انجام شده و مسیر پیش رو را برای حاضرین تشریح نمود. وی همچنین در خصوص ماهیت ضد انسانی و ضد ایرانی فرقه رجوی و کینه سران تشکیلات از خانواده ها توضیحات مبسوطی ارائه نمود و به مصداقهای بارز آن در زمان تجمع مادران در مقابل پادگان اشرف استناد نمود ، مادران بدلیل حس مشترکشان با خانم عبدالهی و آشنایی انها در فعالیت های مشترک درعراق ، مقابل پادگان اشرف برای رهایی فرزندانشان ، با دل و جان به سخنان وی گوش میدادند .
در پایان صحبت های خانم عبدالهی، آخرین تصاویر در دسترس فرزندانشان روی پرده ویدئو پروژکتور به نمایش در آمد که اکثرا بعد از دهها سال برای اولین بار تصاویر فرزندان خود را می دیدند .

پس از آن آقای بخشعلی علیزاده عضو جداشده و از اعضای انجمن تهران که تجربه زندگی در آلبانی و ترفند ها و حیله و نیرنگ های سران فرقه رجوی علیه نیروهای دربند را دارد، سخنانش را آغاز نمود و با آرامش و محبتی از جنس خانواده با آنان گفتگو نمود. وی ابتدا به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت سیاسی فرقه رجوی در آلبانی و در عرصه بین المللی پرداخت و سپس آخرین اخبار و اوضاع و احوال فرزندان خانواده های لرستانی را برای مادران توضیح داد و به نمونه ترفند های فرقه رجوی برای ممانعت اسیران فرقه از جداشدن و ارتباط با خانواده خود ، زد و بند های سیاسی با مسئولین آمریکایی و کمیساریای عالی پناهندگان و ارگانهای بین المللی را به روشنی توضیح داد و در عین حال روش ها و اسلوب های موثر در تلاش خانواده ها و همکاری انان با انجمن نجات برای رهایی فرزندانشان را در اختیار آنان گذاشت و تصمیم های مشخص و مشترکی برای فشار حداکثری خانواده ها بر فرقه رجوی برای آزادی و رهایی فرزندانشان اتخاذ گردید .
مادران حاضر در جلسه هرکدام بطور جداگانه طی مصاحبه ای برای فرزندان خود پیام دادند و از مسئولین برای رهایی آنان استمداد طلب نمودند .
قطعنامه پایانی توسط یک نفر از حضار قرائت و به امضای همگی رسید ، خانواده ها بر ایستادگی و ارتباط هرچه فعالتر با انجمن نجات استان و ادامه فعالیت برای رهایی فرزندان گرفتار خود تاکید نموده و پافشاری نمودند .

خروج از نسخه موبایل