روزی که نامه کمیساریا را دریافت کردم

شیراحمد روزرخ از اسارتش در سازمان مجاهدین می گوید

شیراحمد روز رخ به مدت 27 سال در اسارت فرقه رجوی بوده و در سال 92 توانست خودش را از دست سران مفلوک سازمان مجاهدین نجات دهد و به تباهی زندگی خود پایان دهد .

وی در مورد چگونگی گرفتار شدنش بعد از اسارت توسط نیروهای بعثی عراقی و اینکه چگونه توانسته خودش را نجات دهد توضیح می دهد .

خروج از نسخه موبایل