اعتراض خانواده ها به مسدود نمودن حساب بانکی جداشده ها در آلبانی

خانواده های عضو انجمن نجات استان اردبیل با انتشار نامه ای به اقدام اخیر فرقه رجوی در مقابل جدا شده ها اعتراض کردند.
در متن نامه اعتراضی خانواده های انجمن نجات مرکز استان اردبیل نسبت به مسدود نمودن حساب بانکی افراد جدا شده در آلبانی، آمده است:
در شرایطی که فرقه منفور رجوی در آستانه اضمحلال و فروپاشی کامل قرار گرفته، یک بار دیگر سیمای غیر انسانی و غیراخلاقی خود را در آلبانی به نمایش گذاشت. بر اساس اخبار منتشر شده حساب های بانکی افراد جدا شده با تبانی فرقه رجوی و پلیس این کشور مسدود شده است.
مجوز افتتاح حساب های بانکی برای این افراد از بدو ورود فرقه به آلبانی توسط دولت صادر شده بود تا این اعضا از حقوق پناهندگی به شکل قانونی برخوردار شوند و حتی برای افرادی هم که از خانواده خود در ایران کمک می گرفتند مانعی ایجاد نشود.

اما در حال حاضر فرقه سرکوبگر رجوی با این اقدام رذیلانه، فشاری مضاعف به افراد جدا شده وارد نموده تا از اعضای خواهان جدایی زهر چشمی سخت بگیرد. تمام تلاش فرقه بر این است با این گونه رفتارها افراد درون خود را وادار به ماندن اجباری نماید و نشان دهد افرادی که از آنها جدا شدند دچار انواع گرفتاری ها بوده و عاقبتی جز بدبختی و بیچارگی در انتظار آنها نیست.
اعضای جدا شده از فرقه سرکوبگر رجوی در آلبانی خاری در چشم سران فرقه هستند که با افشاگری های خود موجب بیداری بسیاری از اسیران دربند این شیاطین شدند. این افشاگری ها تاثیر مهمی بر روی عزیزان اسیر ما در درون فرقه گذاشته و یک به یک خواهان جدایی و ورود به دنیای آزاد هستند.
خانواده های اسیران فرقه رجوی در مرکز استان اردبیل این اقدام مذبوحانه فرقه رجوی را محکوم و از سران دولت آلبانی می خواهند هر چه سریعتر نسبت به لغو این دستور اقدام نموده و موضع درستی در مقابل این فرقه تروریستی اتخاذ کند.

خروج از نسخه موبایل