پیام صوتی از طرف صمد به برادرش علی یوسفی سادات

علی از سال ۱۳۶۷ به اسارت فرقه رجوی درآمده و برادر وی چشم انتظار شنیدن صدای اوست.

خروج از نسخه موبایل