شما جان در اختیار جانیان داده اید

پیام فواد بصری به اسیران اشرف سه

با سلام !
سال نو را به شما تبریک می گویم. امیدوارم سال 1399 سال رهایی شما از چنگال فرقه رجوی باشد .
چند ماه است که جهان با ویروسی بنام کرونا درگیر است از جمله کشور آلبانی.

شما جانتان را بدست یک سری جانی داده اید. رهبران فرقه حاضر نیستند زندگی جمعی را فردی کنند که از شیوع بیماری در اشرف 3 جلو گیری نمایند. رهبران و سران فرقه برای جان شما هیچ ارزشی قائل نیستند و به فکر تشکیلات وامانده خودشان هستند که مبادا تشکیلات منگول فرقه آسیب ببیند.

رهبران و سران فرقه همه شما را از بین خواهند بُرد. آلبانی آخرین ایستگاه فرقه است. با خبرهای کذب و من در آوردی شما را فریب می دهند. حتما پیامهای رجوی گور به گور شده را برای شما خوانده اند! مُرغ پخته را به خنده می اندازد.

در یکی از پیامهایش خطاب به نیروهای مسلح گفته: سلاحهای خود را در خیابان بریزید که جوانها سلاحها را بدست بگیرند. واقعا خنده دار نیست؟! این مردک یا دیوانه است یا خودش را به دیوانگی زده. سه دهه است که دارد پیامهای آب دوغ خیاری می دهد و تا به حال هیچ غلطی نکرده! بایستی به این مردک گفت بی زحمت اینقدر قُمپُز در نکن. مردم ایران چندین سال است شما و دار و دسته ات را تُف کردند جای شما در ایران نیست جای شما در زباله دان تاریخ است .

فقط شما هستید که خودتان را در زندان اشرف 3 از بین می برید. کمی فکر کنید و به خود آیید ببینید چندین سال رهبران و سران فرقه چه بلایی بر سر شما آورده اند! این جانیان خون ریز دشمنان مردم ایران دستشان با دشمنان مردم ایران در یک کاسه است. باور کنید رجوی و رئیس جمهور فسیل شده اش در ایران هیچ جایگاه و پایگاهی ندارند تبلیغات فتوشاپی به خورد شما می دهند. فریب وعده های سر خرمن به شما می دهند . هنوز هم دیر نشده اُردوی ننگین رجوی و دارو دسته اش را ترک کنید و یک زندگی آزاد برای خود داشته باشید. آزاد زندگی کنید مطمئن باشید روزی می رسد متوجه می شوید چندین سال چه رکبی از رجوی و سرانش خورده اید.
به امید روزی که از فرقه رجوی خودتان را نجات بدهید.
فواد بصری

خروج از نسخه موبایل