مقوله ویروس کرونا را نباید سیاسی کرد

خانواده های خوزستانی انجمن نجات به دبیرکل سازمان بهداشت جهانی نامه نوشتند

آقای تدروس ادهانوم دبیرکل محترم سازمان بهداشت جهانی
احتراما ما جمعی از خانواده های اعضای گرفتار درمقر سازمان مجاهدین خلق در کشور آلبانی هستیم که طی سالیان هیچ اطلاعی از وضعیت وابستگان خود نداریم.

ما کمپینی را با حمایت تمامی خانواده های اعضاء درسراسر ایران باهدف شکایت از دولت آلبانی و سازمان مجاهدین خلق شروع کردیم که با استقبال گسترده اقشار مختلف اجتماعی با گرایش های مختلف سیاسی ومذهبی درسرتاسر جهان مواجه شده است. بطوریکه به مرز بیش از 10000 امضا رسیده است.

آقای دبیرکل
شیوع و انتشار ویروس کووید 19 درکشور آلبانی برنگرانی ما بیش از گذشته افزوده است، زیرا دولت البانی ومجاهدین خلق با پنهان کاری از خبر چگونگی وضعیت درکمپ مانز(اشرف 3)عملا مارا درخصوص اطلاع از وضعیت سلامتی عزیزانمان غافل گیر ساخته است .همانطور که خودتان درسخنرانی اخیر بدرستی تاکید داشته اید مقوله ویروس کرونا را نباید سیاسی کرد ومی بایست درمورد همه طرف ها بدون تبعیض عمل شود. ماهم اعتقاد داریم که می بایست سیاست گرایی پیرامون کووید را قرنطینه کرد ودولت ها جدا از باورها وجهت گیری های سیاسی ومنافع اقتصادی سلامتی افراد درمقابله با این ویروس را تضمین دهند .

ما خانواده های اعضای گرفتار در کمپ مانز که درمنتهای نگرانی اخبار تاثیرات کووید19 درکشور آلبانی وکمپ مانز را دنبال می کنیم عاجزانه از شما درخواست داریم ضمن گفتگو با نخست وزیر ودیگر مسئولین دولت آلبانی شرایطی را فراهم سازید تا ما بعد ازاتمام بحران ویروس کرونا بتوانیم ضمن حضور درخاک آلبانی با وابستگانمان دیداری داشته باشیم .

با تشکر
جمعی از خانواده های خوزستانی اعضای گرفتار درفرقه مجاهدین خلق

خروج از نسخه موبایل