نامه آقای عادل حزبه پور از خانواده های اعضای اسیر مجاهدین به نخست وزیر آلبانی

آقای ادی راما نخست وزیر آلبانی
احتراما من عادل حزبه پور هستم. برادرم عبدالامیر بیش از 25 سال است که در اسارت فرقه مجاهدین خلق می باشد و درحال حاضر در کشور شما مقر اشرف سه زندانی است.

آقای راما
ما اخیرا بهمراه جمعی دیگر از خانواده ها طرحی از جمع آوری امضاء برای دست یابی به ویزا و ملاقات با عزیزانمان در کشور شما را شروع کردیم که تاکنون به 10000 امضاء رسیده و بیش از 1000 بار به اشتراک گذاشته شده است.

شیوع ویروس کرونا و پنهان کاری رهبران مجاهدین خلق ما را نسبت به سلامتی برادرمان بشدت نگران ساخته است. ما از شخص شما بعنوان عالی ترین مقام اجرایی درکشور آلبانی می خواهیم نگرانی ما را درک نموده و نسبت به صدور ویزا برای حضور ما در آلبانی اقدام مقتضی بعمل آورید.
ما بی صبرانه منتظر اقدام شما می مانیم
با احترام برادر عبدالامیر حزبه پور – خوزستان ایران

خروج از نسخه موبایل