25 سال است که مجاهدین از دیدار ما با برادرم نادر کشمیری امتناع می کنند

نامه خانواده کشمیری به نخست وزیر آلبانی

آقای ادی راما نخست وزیر البانی

احتراما من عادل کشمیری برادر نادر کشمیری از اعضای تحت اسارت مجاهدین خلق که درحال حاضر درمقراشرف سه در آلبانی زندگی می کند هستم.

لازم است به استحضار برسانم که بیش از 25 سال است که خانواده ما هیچگونه دیداری با ایشان نداشته است.

شیوع اخیر ویروس کرونا در کشور آلبانی و پنهان کاری رهبران مجاهدین عمیقا ما را نگران ساخته است وهمین موضوع مارا برانگیخت تا به یک ابتکار از جانب خانواده ها که طرح درخواست ویزا وحضور درکشور آلبانی برای ملاقات با عزیزانمان را مطرح می سازد بپیوندیم.

درحال حاضر این درخواست توسط 10000 حامی حقوق شهروندی به امضا رسیده و همچنان فعالیت ادامه دارد. درهمین خصوص درخواست داریم که با موافقت با صدور ویزا برای خانواده های اعضا ما را مطلع سازید.

منتظراقدام انسانی شما می مانیم.
باتشکر، عادل کشمیری خوزستان ایران

خروج از نسخه موبایل