سالهاست که صدای فرزندم داریوش نجفی را نشنیده ام

نامه خانم گرجی باوندپور به نماینده بهداشت جهانی در تهران

خانم گرجی باوندپور جهت بررسی وضعیت فعلی فرزندش داریوش نجفی ساکن کمپ مجاهدین در تیرانا کشور آلبانی، به نماینده بهداشت جهانی در تهران نامه نوشت.

خروج از نسخه موبایل