مجید جان ، ما سه خواهر بی تاب یک ملاقات ساده با تو هستیم

آقای ادی راما، نخست وزیر محترم دولت آلبانی به ما کمک کنید

با سلام ، آقای مجید اشک خونی ، برادر ما سالهاست که اسیر دست فرقه رجوی است که اکنون در کشور شما هستند، ما سه خواهر درخواست ملاقات و یک دیدار ساده با برادرمان را داریم، ما نه سیاسی هستیم و نه از سیاست سر در می آوریم! ما فقط قصدمان دیداری ساده و خانوادگی است.

به ما کمک کنید تا برادرمان را ملاقات کنیم، سازمان مجاهدین (MEK)، تا کنون مانع این دیدار خانوادگی شده است، ملاقات حق خانواده هاست، ویزای آلبانی مجوزی است که ما خانواده های محروم شده از دیدار را به حق مان خواهد رساند.

خطاب به برادر عزیزمان در فرقه هم می گوییم :

مجید جان ، بی تو شب وروز نداریم، سر سفره همیشه جای تو دیده می شود، جایت همیشه خالیست ، هر انتخابی می کنی ، ما را فراموش نکن! ما سه خواهر بی تاب یک ملاقات ساده با تو هستیم ، این حق را از سه خواهرت دریغ نکن…

خواهران مجید اشک خونی – تبریز، ایران

خروج از نسخه موبایل