واکنش دولت آلبانی به درخواست ویزای خانواده های مجاهدین خلق

یک مقام دولت آلبانی در پاسخ به سؤال یک نماینده مجلس این کشور که پرسیده بود چرا به ایرانیان خصوصا خانواده هایی که خواهان دیدار با عزیزانشان در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی هستند ویزا داده نمی شود ابراز داشته است که: “از بیم نفوذ تروریست های ایرانی و به دلایل امنیتی این تصمیم گرفته شده است”.
این در حالی است که دولت آلبانی چند سال است میزبان فرقه تروریستی رجوی است که اخیرا رسما در شبکه تلویزیونی اش مخالفین و منتقدین خود را به قتل تهدید کرده و بر اساس اسناد و شواهد غیر قابل انکار مسئول کشتار مردم ایران، مردم عراق و حتی اعضای خود می باشد.
چگونه است که دولت آقای ادی راما نسبت به حضور یک سازمان تروریستی هیچگونه مشکلی ندارد اما مادران و پدران سالخورده ای که تنها آرزویشان دیدار با فرزندانشان است را تهدید امنیتی محسوب نموده است؟ این در حالی است که حتی مقامات اروپایی نسبت به حضور این سازمان در خاک آلبانی و تهدیدات امنیتی اش هشدار داده و آنرا مانعی بر سر راه عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا دانسته اند.
عکس های صدها تن مادران و پدران سالخورده همراه با مشخصات و مدارک لازم در اختیار نمایندگان مجلس آلبانی قرار گرفته است تا از آقای ادی راما نخست وزیر و سرپرست موقت وزارت خارجه این کشور سؤال نمایند که بر چه اساسی یک سازمان تروریستی که در داخل خاک آلبانی مقر و پایگاه و از هر نظر دست باز دارد تهدید امنیتی نیست اما حضور مادران و پدران دردمند و رنج کشیده آنان در آن کشور تهدید امنیتی به حساب می آید.
در زیر تصاویر تعدادی از صدها پدر و مادری که خواهان سفر به آلبانی و دیدار با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق هستند به عنوان نمونه جهت اطلاع عموم آمده است، همان هایی که رجوی مدعی است تروریست و مزدور بوده و ادی راما نخست وزیر آلبانی آنان را تهدید امنیتی می داند.
ابراهیم خدابنده

استان آذربایجان غربی (شمال غربی ایران):
وجیهه خباتی مادر صادق کیهان که 36 سال از پسرش دور بوده است:

صفیه اقبالی مادر داریوش فتاحیه که 36 سال از پسرش دور بوده است:

عبدالله عباسی و مارال مقدم والدین خلیل عباسی که 32 سال از پسر خود دور بوده اند:

زرین تاج دانشی مادر نصرالله مجیدی که 38 سال دور از پسرش بوده است:

ربابه حسنی فرخی مادر اسماعیل کاووسی نیا که 31 سال از پسر خود دور بوده است:

سیف الله خسروی پدر اکبر خسروی که 29 سال از پسر خود دور بوده است:

پوراندخت حسین ابیضی مادر عبدالله مقدسی که 34 سال از پسر خود دور بوده است:

جان بی بی ترابی مادر ناهید داداش زاده که 35 سال از دختر خود دور بوده است:

رضا سعادت ایرانی پدر فرهاد سعادت ایرانی که 32 سال از پسر خود دور بوده است:

استان گیلان (شمال ایران):
محمد ولی قلیزاده بریرانی پدر علی قلیزاده بریرانی:

محمد ولی قلیزاده پدر اسیرفرقه رجوی علی قلیزاده

سید رضا حسینی و نجمه عبدی پدر و مادر زهرا حسینی:

فرهاد مبرهن و سیده زهرا موسوی پدر و مادر یوسف مبرهن:

آمنه خاتون مرغی فومنی مادر عظیم راد محمد علیزاده:

علیرضا یوسفی پدر محمد تقی یوسفی:

ذبیح الله قادری پدر محمد قادری:

استان خوزستان (جنوب غربی ایران):
شاهزاده ساجدی فر مادر غلامعلی ساجدی فر:

خانم رامهرمزی مادر نصار شیخ منصور رامهرمزی:

خانم راکی مادر محمدرضا راکی:

خانم کریمی مادر محمد کریمی:

محمد کوهکی پدر منوچهر کوهکی:

آقا و خانم نریمی پدر و مادر غلامعلی نریمی:

آقا و خانم دژن پدر و مادر مهران دژن:

استان زنجان (شمال غربی ایران):
صغری آزادی مادر امیر پرویزی که 30 سال از پسر خود دور بوده است:

سکینه حمیدی مادر علی مدد صادقی که بیش از 35 سال از پسر خود دور بوده است:

فاطمه پیکانی مادر مرتضی قدیمی که بیش از 35 سال از پسر خود دور بوده است:

ولی الله قدیمی پدر مرتضی قدیمی که بیش از 35 سال از پسر خود دور بوده است:

حنیف محمدی کامیاب پدر اصغر محمدی کامیاب که بیش از 35 سال از پسر خود دور بوده است:

گل قیز خلفی مادر حبیب الله قاسمی که بیش از 20 سال از پسر خود دور بوده است:

استان قزوین (مرکز ایران):
طاهره ابراهیمی مادر محمود ذوالقدری:

قمری مرادری مادر معصومه اولادی:

علی اکبر و خدیجه بابایی نژاد پدر و مادر جعفر بابایی نژاد:

حسن و رقیه شجاعی علی آبادی پدر و مادر حسین شجاعی علی آبادی:

خلیل و رقیه برمکوهی پدر و مادر علیرضا غلامی برمکوهی:

عالمتاب صحرایی نجاتی مادر حسین قهرمانی:

استان یزد (شرق ایران):
معصومه دهقانی مادر محمد زارع زاده بغداد آبادی:

استان گلستان (شمال شرقی ایران) :
آی سلطان سارلی مادر حمید محمد آق آتابای که 35 سال از پسر خود دور بوده است:

منظر شریفی عقیلی مادر مهناز بزازی که 35 سال از دختر خود دور بوده است:

نساء همت نیا مادر رسول مهدلو ترکمانی:

نورا ملاحی مادر علی اکبر مردانی که 35 سال از پسر خود دور بوده است:

استان لرستان (غرب ایران):
آقای مراد حسین جعفرپور و بانو، پدر و مادر علی عسکر جعفرپور که بیش از 18 سال از پسر خود دور بوده اند:

بیجاده محمودی مادر اسکندر ارجمندی که بیش از 18 سال از پسر خود دور بوده است:

حیات بانو شادابی مادر اصغر و عباس فرجی که عباس 30 سال و اصغر 20 سال از وی دور بوده اند:

صنبر شاکرمی مادر معصومه شاکرمی که بیش از 13 سال از دختر خود دور بوده است:

کبری پاک نیت مادر حجت عزیزی که بیش از 35 سال از پسر خود دور بوده است:

ماه بانو میرزایی قالبی مادر فرزانه خادمی که بیش از 17 سال از دختر خود دور بوده است:

استان اردبیل (شمال غربی ایران):
خانم ارشادی مادر عظیم ارشادی:

مرحمت ابوالفتحی نیاری مادر برات ربیعی:

استان مرکزی (مرکز ایران):
مهین حبیبی مادر پروانه عباسی:

اقدس بندی مادر حمیدرضا نوری:

منتهی زهرایی مادر مصطفی قاعدی که 30 سال است از پسر خود دور می باشد:

اشرف محلاتی مادر فرزین هاشمی که 35 سال است از پسر خود دور می باشد:

خانم فاطمه باقرزاده مادر محمد حسن و محمدرضا باقرزاده که 35 سال است در پسران خود دور می باشد:

. . .
تعداد این مادران و پدران دردمند و رنج کشیده در داخل ایران نزدیک به هزار تن، تا جایی که توسط انجمن نجات امکان ارتباط و پیگیری بوده، می باشد.

خروج از نسخه موبایل