خواهر حمید رضایی: فرصتی بوجود آورید تا با برادرمان ارتباطی داشته باشیم+فیلم

حمید رضایی اهل کرمان در سال 1361 در سن 15 سالگی به اسارت در آمده است و در حال حاضر در اردوگاه مانز آلبانی به سر می برد.

خواهر ایشان زهرا رضایی که در گردهمایی سراسری انجمن نجات شرکت داشتند از وضعیت برادرشان ابراز نگرانی کرده و از دولتمردان آلبانیایی خواست تا فرصتی برای ارتباط با عزیزشان فراهم گردد.

خروج از نسخه موبایل