اعتراض جمعی از خانواده های اردبیل به برخورد مقامات کشور آلبانی با یک عضو جداشده

خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق در آلبانی از استان اردبیل (شمال غرب ایران) با انتشار نامه ای به وزیر کشور آلبانی به تبانی اخیر این سازمان با عناصر فاسد در دولت آلبانی در مورد آقای احسان بیدی، عضو جدا شده از سازمان، اعتراض کردند.

در متن این نامه خطاب به آقای ساندر لشاج Sander Lleshaj وزیر کشور آلبانی که رونوشت آن برای دیگر مقامات این کشور و مقامات اروپایی و بین المللی و رسانه ها هم ارسال گردیده آمده است:

آقای ساندر لیشاج، وزیر محترم کشور جمهوری آلبانی
در شرایطی که خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق در آلبانی برای تنها ارتباط با عزیزان خود در اردوگاه این سازمان و کسب اطلاع از وضعیت آنان تلاش می کنند، دریافت اخباری مربوط به توطئه این سازمان در همدستی با عناصر فاسد در دولت آلبانی علیه جداشده ها، خانواده ها را به شدت نگران کرده است.
سازمان مجاهدین خلق از سال گذشته با یک توطئه حقوقی، یکی از جدا شده های خود به نام آقای احسان بیدی را تحویل مقام های امنیتی آلبانی نمود که بر حسب اطلاع در شرایط بسیار نامناسب و غیرانسانی در بازداشت غیر قانونی نگهداری می شود.
متاسفانه مقامات ذی ربط دولت آلبانی تاکنون هیچ گونه توضیح منطقی در این مورد ارائه نکرده و اکنون با خبر شدیم که تصمیم به برخوردهای نامتعارف بیشتر با وی گرفته شده است. احسان بیدی در طول این مدت هیچ گونه اجازه ملاقات نداشته و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.

ما خانواده ها مطمئن هستیم که این دام سازمان مجاهدین خلق علیه آقای بیدی، به دلیل افشاگری های او از رفتار غیر انسانی مسعود و مریم رجوی، رهبران این سازمان، با اعضا بوده تا بدین وسیله هشداری به سایر جداشده ها و اعضای ناراضی خود داده باشند.

اما در مورد رفتارهای غیر دوستانه دولت آلبانی لازم به یادآوری است که فرزندان و عزیزان ما به عنوان پناهجو و طبق توافق با کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان وارد کشور آلبانی شدند و انتظار داریم دولت این کشور با احترام به قوانین بین المللی، حقوق پناهجویان را در خاک خود رعایت نماید.
متاسفانه آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم نقض صریح قوانین کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جمله قطع مستمری ماهانه اعضای جدا شده و صادر نشدن مدارک هویتی برای آنان بر اساس ضوابط بین المللی می باشد.
در پایان ما خانواده ها از دولت آلبانی انتظار داریم برای افرادی که از سازمان مجاهدین خلق در این کشور جدا می شوند، بسترهای امنیتی را فراهم آورد تا بتوانند با آرامش و آزادی در کشوری که مدعی دموکراسی، آزادی بیان و در آستانه الحاق به اتحادیه اروپا است زندگی نمایند.

با تقدیم احترام
جمعی از خانواده ها در استان اردبیل (شمال غرب ایران)

خروج از نسخه موبایل