دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده محمدرضا والی زاده

صبح پنجشنبه 3 آبانماه 99 اعضای انجمن نجات خوزستان در شهر اندیمشک با آقای محمود والی زاده برادر محمدرضا والی زاده از اعضای تحت اسارت فرقه مجاهدین دیدار کردند.

خانواده محمدرضا والی زاده

در این دیدار ابتدا اعضای انجمن نجات ضمن تشکر از آقای والی زاده که اعضای انجمن نجات را در محل کار خود و با توجه به شرایط و محدودیت های کرونایی بحضور پذیرفتند؛ اخرین وضعیت اعضا در کمپ مانز آلبانی و اقدامات انجمن در راستای آزادی اعضای گرفتار و فوت دو عضو مشکوک به کرونا را به اطلاع آقای والی زاده رسانده و تاکید کردند که سران فرقه مجاهدین درصدد لاپوشانی ابتلا اعضا به ویروس کرونا و عادی قلمداد کردن مرگ آنها هستند تا توجه و حساسیت سازمان بهداشت جهانی شعبه آلبانی و نگرانی خانواده های اعضا برانگیخته نشود. و برای رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارت و کنترل سازمان بهداشت جهانی تحت فشار قرار نگیرند.

اعضای انجمن همچنین متذکر شدند بدنبال ارسال پیام های تصویری خانواده ها و مصاحبه های آنها با خبرنگار آلبانیایی و تلویزیون های اینترنتی در اروپا و افشاگری خانواده ها، مسئولین مجاهدین تعدادی از اعضا را تحت اجبار به مصاحبه های فرمایشی تلویزیون خود آوردند تا بلکه بتوانند تاثیرات افشاگری اعضای جداشده و خانواده ها را کم کنند. ولی این نمایشات بقدری مصنوعی و مسخره بود که به ضد خودش تبدیل شد و خانواده ها با دیدن فرزندانشان و اطمینان از زنده بودن آنها انگیزه شان صد چندان شد.

آقای والی زاده ضمن تشکر از توضیحات اعضای انجمن گفت رهبران مجاهدین دیگر دروغ گویی وجعل واقعیت ها و فریب افراد برایشان یک سبک از زندگی شده است ولی حرف های آنها هیچ کس را فریب نمی دهد. من نمیدانم آنها با اسارت گرفتن تعدادی از انسانها که به مرز سالمندی رسیده اند چه هدفی را دنبال می کنند؟ وی همچنین از تلاش های انجمن نجات خوزستان درخصوص اطلاع رسانی وهمکاری با خانواده ها و تلاش برای آزادی اعضای گرفتار تشکر کردند و گفتند واقعا خدا به شما قوت بدهد که مشغول انجام یک وظیفه انسانی هستید.

وی از اعضای انجمن نجات دعوت کرد تا نهار دعوت ایشان باشند که اعضای انجمن از دعوت ایشان تشکر کرده و آرزو نمودند که هرچه زودتر شاهد آزادی برادرش محمدرضا باشند. آقای والی زاده در پایان از اینکه انجمن نجات با کانال خبررسانی خود آنها و دیگر خانواده ها را درجریان جدید ترین خبرهای آلبانی قرار می دهند صمیمانه تشکر کردند.
انجمن نجات خوزستان

خروج از نسخه موبایل