نامه میر گل موسوی به رئیس سازمان جهانی بهداشت

برادرم یعقوب موسوی بیش از سی سال است که گرفتار فرقه ی مجاهدین شده

آقای میرگل موسوی نامه ای به رئیس سازمان جهانی بهداشت و دولت آلبانی در خصوص برادرش یعقوب موسوی که در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار می باشد نوشته و خواهان رفع نگرانی از خانواده شده است.

میر گل موسوی برادر یعقوب موسوی

آقای میرگل موسوی
رئیس محترم سازمان جهانی بهداشت

با عرض سلام
من میرگل موسوی، برادر یعقوب موسوی هستم. برادرم در جنگ اسیر نیروهای مجاهدین شده و با مغزشویی به قرارگاه اشرف برده شد و اکنون بیش از سی سال است که در سازمان مجاهدین خلق گرفتار شده و اکنون در آلبانی بسر می برد .
من چندین بار برای دیدار با برادرم به اشرف در عراق رفتم ولی با کارشکنی مسئولین مجاهدین خلق نتوانستم با برادرم ملاقاتی داشته باشم و حتی اجازه تماس تلفنی به او نمی دهند .

اکنون با توجه به موج گسترده ویروس کرونا در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی و فوت چند نفر در ماههای اخیر این مسئله من و خانواده ام را بسیار نگران کرده است .

از شما به عنوان مسئول بهداشت جهانی و هم چنین از دولت آلبانی درخواست دارم در مورد وضعیت ویروس کرونا در اردوگاه مجاهدین در آلبانی دخالت نمائید و وضعیت بهداشتی شان را مورد بررسی قرار دهید . چون این ویروس در محیط های بسته مانند اردوگاه مجاهدین در آلبانی می تواند تلفات زیادی به همراه داشته باشد .

در ضمن درخواست دارم از مسئولین سازمان مجاهدین خلق بخواهید تا اجازه تماس برادرم با خانواده اش داده شود.

با تشکر
میرگل موسوی
قائمشهر – مازندران – ایران

خروج از نسخه موبایل