برای نجات جان برادر اسیرم محمد تقی یوسفی به ما کمک کنید

استمداد از مرکز جهانی بهداشت در آلبانی

روز یکشنبه مورخه 14 دیماه 1399 خانم آمنه یوسفی گیلاکجانی در دفترانجمن نجات گیلان حضور یافت و طی دیدارصمیمانه با مدیر مسول انجمن، بمنظور نجات جان برادر اسیرش محمد تقی یوسفی از وجدانهای بیدار بشری خاصه از نماینده بهداشت جهانی استمداد طلبید.

خواهر دردمند و چشم انتظار گیلک متعاقب روشنگری جناب پوراحمد در خصوص پنهانکاری رجوی از رشد فزاینده ویروس کرونا درمیان اعضای مقیم زندان مانز آلبانی موسوم به اشرف 3 و مرگ ومیر متاثر از آن افزودند:

” بنده بعنوان یک خواهر چشم انتطار خیلی خیلی نگران سلامت برادر اسیرم هستم. خاصه اینکه خبردار شدم تعدادی جنازه در سردخانه های آلبانی از اعضای فرقه وجود دارد که بلاتکلیف مانده اند واین مساله درخور توجه و تامل و اقدام عاجل سازمانهای حقوق بشری بخصوص نماینده جهانی بهداشت آلبانی باید قرار بگیرد و رسیدگی فوری شود.”

خانم یوسفی که پیشتراز این نزد نماینده جهانی بهداشت و کمیته ناپدید شدگان اجباری از سازمان مجاهدین و دولت آلبانی شکایت کرده بود، بار دیگراز بی توجهی مراجع فوق الذکر نسبت به درخواست بحق و مشروع خود گله مند شدند و خواستار برخورد جدی وعاجل با ناقضان حقوق بشر شدند .

استمداد خانواده محمد تقی یوسفی از نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

تهیه وتنظیم گزارش : دقتکار

خروج از نسخه موبایل