نامه خانم رفعت اسدی به نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

نماینده محترم سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

با توجه به شیوع ویروس جدید کرونای انگلیسی در سطح جهان و بطور خاص در کشورهای اروپایی همه را نگران کرده است .
اینجانب به عنوان مادر ناصر یگانه طارمچی که بیش از 40 سال است تحت تاثیر مغز شویی فرقه مجاهدین قرار گرفته و هم اکنون در کمپ این فرقه در کشور آلبانی گرفتار شده است، با توجه به انتشار اخبار اخیر مبنی بر تلفات فوتی از فرقه در اثر کرونا در بیمارستان های آلبانی، بشدت بنده نگران وضعیت سلامتی پسرم هستم .

لذا از شما درخواست دارم بعنوان یک انسان ملاحظات سیاسی را کنار گذاشته و با جدیت کامل نسبت به بی مسئولیتی رهبر فرقه که عامل اصلی گسترش ویروس در کمپ فرقه می باشد نظارت های جدی به عمل آورید .

با تشکر و احترام
رفعت اسدی مادر ناصر یگانه طارمچی

ایران – زنجان

خروج از نسخه موبایل