تبریک اعیاد شعبانیه به علی قلیزاده از اسیران فرقه ی مجاهدین

از زهرا قلیزاده خواهری چشم انتظار

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد .
سلام بر شعبان و اعیادش
سلام برحسین وعباسش
سلام برسجاد و سجودش
سلام برنیمه شعبان و ظهور مولودش

حلول ماه شعبان رو محضر پاک و نجیب نازنین برادرم تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند متعال برایت دراین ماه زیبا و آسمانی، خیر و برکت و سلامتی و شادی و رهایی از فرقه ضاله رجوی آرزومندم.

دوستت داریم به وسعت دل دریایی تو

با اشتیاق زیاد منتظر بازگشتت به وطن و آغوش خانواده هستیم

خواهرکوچیکت : زهرا قلیزاده
۰۹۱۱۲۸۴۲۲۸۲/۰۹۰۳۱۳۲۷۵۲۶

خروج از نسخه موبایل