پیام نوروزی خواهر مهدی حمید فر

مهدی حمیدفر بیش از دو دهه است که دراسارت فرقه رجوی می باشد.

مهدی توسط پیک و آدم رباها و قاچاقچیان رجوی از خانه اش فریب داده شده و از طریق کردستان به عراق برده شده و سپس با وعده و وعید او را به اسارت گرفتند.

در آغاز سال 1400 خواهر مهدی حمید فر در پیامی نوروز را به ایشان تبریک گفته و با ابراز دلتنگی از او می خواهد که حداقل جویای احوال خواهر دلتنگ شود…

برای دانلود فیلم اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل