فرقه رجوی به خاطر پایمال کردن حقوق خانواده‌ها باید مجازات شود

کرمعلی شعبان پور، برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی گفت: فرقه رجوی به جهت پایمال کردن حقوق خانواده ها و سال ها رنج چشم انتظاری باید مجازات شود.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، برادر چشم انتظار حسین شعبانپور با ارسال نامه‌ای به فراق نوشت:

برادرم حسن شعبانپور که در لشکر۱۶ زرهی قزوین مشغول انجام وظیفه سربازی بود در زمان جنگ تحمیلی و در عملیات فرقه رجوی با عنوان چلچراغ در مهران به اسارت آنها درآمد. متاسفانه در جریان تبادل اسرا نیز از برادرم خبری نشد و پیگیری ما از نهادهای بین المللی نیز تا کنون بدون نتیجه مانده است.

سال ها به همراه برادران و پدرم به بیابان های اطراف مقر فرقه رجوی در عراق رفتیم اما سران پلید فرقه رجوی اجازه یک ملاقات کوتاه به ما ندادند. ۳۲ سال رنج انتظار کشیدیم.

مادر خود را در غم چشم انتظاری از دست دادیم. در حال حاضر پدر نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد و تنها آرزویش در این دنیا دیدار با برادرم است. حقوق از دست رفته ما خانواده ها چگونه جبران خواهد شد. از تمام نهادهای بین المللی و وجدان های بیدارِ حقوق بشری می خواهیم که برای نجات فرزندان ما از زندان مخوف فرقه رجوی دست به کار شوند.

خروج از نسخه موبایل