نامه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی در استان اردبیل به سازمان بین المللی کار

فرقه تروریستی رجوی از افراد متقاضی مهاجرت برای کار سوءاستفاده کرده است

جمعی از خانواده‌های اعضای گرفتار در فرقه رجوی از استان اردبیل به سازمان بین المللی کار نامه رسمی نوشتند.

در نامه این خانواده های دردمند و چشم انتظار خطاب به «گای رایدر»، مدیرکل سازمان بین المللی کار آمده است:

مدیرکل محترم سازمان بین المللی کار

جناب آقای گای رایدر

با تقدیم احترام، ما به عنوان جمعی از خانواده های اعضای گرفتار در سازمان تروریستی مجاهدین خلق از استان اردبیل در ایران، بر آن شدیم تا مراتب اندوه و نگرانی خود را نسبت به سواستفادۀ تاریخی و فاحش آن گروه تروریستی از کارگران و سرنوشت نامشخص بسیاری از آنان در خلال سالیان طولانی اعلام داریم.

متاسفانه بررسی تاریخ تروریسم و مروری بر اقدامات و شیوه های گروه های تروریستی نشان می دهد که قشر شرافتمند کارگر همواره از اقدامات و نقشه های افراد و گروه های تروریستی متحمل آسیب های جدی گردیده است. چنان که گاه در زمرۀ قربانیان حملات این گروه های تروریستی ضدبشری بوده اند که شبیه آن در سال های اخیر در فجایع وحشتناک و فراموش نشدنی ارتکاب یافته از سوی داعش علیه کارگران (بومی و خارجی) بویژه در لیبی و عراق مشاهده گردید. علاوه بر این، همواره گروه های تروریست بر آن بوده اند تا با توجه به علل و زمینه های تروریسم (که شامل فقر، تبعیض، اختلاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی و عواملی از این دست می شود) با وعده های فریبنده و اغوای کارگران، ضمن عضوگیری از میان ایشان، درصدد بهره مندی از پتانسیل بالای این طبقۀ شریف و موثر اجتماعی برای دستیابی به مقاصد و اهداف پلید خود بوده اند.

متاسفانه پس از ایجاد ثبات نسبی در خاورمیانه از حدود اوایل دهۀ ۹۰ میلادی، گروه تروریستی مجاهدین خلق در یک روند سیستماتیک و برنامه ریزی شده، و در یک همدستی مجرمانه با برخی موسسات و نهادهای جعلی و خودساختۀ مستقر در کشورهای همسایه تحت عنوان موسسات کاریابی و معرفی شغل، با ترسیم فضایی بهشت گونه و شرایط آرمانی از کشور مقصد و محیط شغلی، برخی افراد جویای کار یا در اندیشۀ مهاجرت به اروپا را فریفته و بدون هرگونه اطلاع قبلی به فرد، در میانۀ راه، آنان را از طریق قاچاقچیان انسان -وابسته به خود آن گروه- به کمپ جهنمی اشرف در عراق روانه می ساختند.

این روزها که مصادف با روز جهانی کارگر است بسیاری از این افراد که اکنون دیگر در سنین میانسالی یا پیری خود به سر می برند، مایوس و سرخورده از هر دورنمای امیدوارکننده ای، در محرومیت مطلق از بسیاری حقوق انسانی خود، دور از خانه و کاشانه در کمپ این فرقۀ تروریستی در آلبانی به سختی روزگار می گذرانند. متاسفانه بسیاری از اعضای گرفتار در این فرقه ضدانسانی از کارگران فریب خورده ای هستند که به صورت غیرارادی و ناخواسته سر از کمپ اشرف در عراق درآورده و در آنجا به هر دلیلی ماندگار شدند. کافیست اندکی در این خصوص تحقیق و بررسی گردد.

عالیجناب؛

نظر به اینکه سازمان بین المللی کار به عنوان یک نهاد تخصصی ریشه دار وابسته به سازمان ملل متحد، که نقش والایی در تامین حقوق کارگران و برقراری عدالت داشته و اساسا فلسفۀ وجودی و رسالت این نهاد، جلوگیری از استثمار طبقۀ کارگر و دفاع از آنان اعلام گردیده است و از سویی نیز این افراد واقعا با انگیزه های شرافتمندانۀ کاریابی و تامین نیازهای خانوادگی خود قصد عزیمت به خارج از موطن خود نمودند، به گونه ای که می توان به معنای حقیقی کلمه، آنان را قربانیان قاچاق انسانی سیستماتیک و نظام مند دانست که سالها از سوی منافقین تداوم داشته است، علیهذا به مناسبت روز جهانی کارگر از حضرتعالی و سازمان متبوع تان و نیز نمایندگان جوامع کارگری حاضر در آن نهاد معظم بعنوان متولیان اصلی حمایت از حقوق کارگران درخواست می کنیم ضمن اعلام محکومیت هرگونه سواستفاده ای از وضعیت کارگران یا افراد متقاضی مهاجرت برای کار، نسبت به بررسی موضوع و تعیین وضعیت افراد مستقر در کمپ این سازمان تروریستی جدیت به خرج داده و از نمایندگان دولت های ذیربط (شامل ایران، آلبانی و عراق) گزارشات لازم در این خصوص را اخذ نموده و اقدامات مقتضی برای حفاظت از این افراد و بازگشت آنان به کشور را اتخاذ فرمایید.

خروج از نسخه موبایل