فرزندان ما را آزاد کن، نجات ایران پیش‌کش

خواهر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی خطاب به مریم رجوی

خواهر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی پیامی خطاب به مریم رجوی ارسال کرد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، زهرا یوسفی ضمن اشاره به شعارهای فریبنده و تکراری مریم رجوی نوشت:

مریم رجوی، تو فرزندان این مردم را آزاد کن تا به زندگیشان باز گردند آزادی مردم ایران پیشکش و ارزانی شما. مردم ایران مثل هر زمان دیگر خودشان از پس مسائل خودشان بر می آیند و نیازی به مزدوران بیگانه ندارند.

مریم عضدانلو، بهتر است که تو و هم مسلکان خائنت، فرزندان این آب و خاک را که سال ها گرفتار خود کرده اید به حال خود گذاشته و تصمیم گیری را به خودشان واگذارید، نه اینکه چشم و گوش بسته از زبان آنها نقل قول کنید که نمی خواهند به نزد خانواده هایشان باز گردند.

به جای حرف های مفت اقدامات لازم را انجام دهید تا هر چه زودتر فرزندان خانواده هایی که سال های زیادی است پدر و مادر خودشان را نتوانسته اند ببینند، امکان ارتباط آزاد داشته باشند.

خروج از نسخه موبایل