سخنی با برادرم حسن رهنمای آناخاتون ، اسیر در فرقه مجاهدین

آقای حسن رهنمای آناخاتون، از اسیران جنگ ایران و عراق در سال 1366 می باشد که به اسارت نیروهای سازمان مجاهدین در آمد و با اجبار و ترفندهای فرقه ای او را مجاب کردند که در فرقه ماندگار شده و سرنوشت سیاه و تیره ای برایش رقم بخورد و از تمام لذایذ دنیوی محروم باشد!

رهبران مستبد فرقه ی رجوی، اکنون نزدیک به 35 سال است که حسن رهنما را در اسارت نگه داشتند و غمی جانکاه را بر خانواده ی این اسیر، تحمیل کردند. پدر در فراق فرزند ، دق مرگ شد و حسرت بدل دیدار “حسن” ماند، مادر نیز که کهولت سن دارد ، منتظر حسن است. امید است که با انعکاس صحبت های آقای عیسی رهنما، از هر طریق لازم حسن رهنما خبردار شده و با مادر دردمند خود یک تماس تلفنی برقرار کند.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

صحبت های آقای عیسی رهنما:
” سلام حسن جان چطوری؟ خوبی؟ من عیسی رهنما هستم! حسن جان به ما یک خبر خوب و خوش بده ! خبر آمدنت ! یا زنگ زدنت! (تماس تلفنی )، دوستانت از سازمان خارج می شوند و خبر آزادی خود را می دهند و همه را شاد می کنند! اما از تو خبری نیست، همه ی اعضای خانواده منتظر تو هستند، ما فقط منتظر رسیدن یک خبر شاد از سرنوشت تو هستیم . . .”
عیسی رهنما – تبریز

خروج از نسخه موبایل