تقدیر خانواده های خوزستانی از نخست وزیر آلبانی در رابطه با صدور کارت شناسایی

آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی

با درود و احترام

ما خانواده های خوزستانی اعضای گرفتار در مقر مجاهدین خلق در کشور آلبانی خالصانه ترین تشکرها و تمایلات قلبی خودمان را در خصوص صدور کارت های شناسایی  (بیومتریک) برای اعضاء که در طی این سالیان به خاطر مناسبات فرقه ای و شیوه های مخرب کنترل ذهن اعمال شده از طرف رهبران مجاهدین خلق عملا هویت و شخصیت انسانی و استقلال اجتماعی از آنها سلب شده بود، خدمت آن جناب ابراز می داریم.

سازمان مجاهدین خلق که اصولا با قوانین و مناسبات جامعه مدرن بیگانه است و در این سالیان متمادی تلاش کرده به شیوه برده داری مدرن اعضا را فاقد هویت و کاملا مطیع خود سازد تا توان هرگونه اراده و تصمیم گیری را از آنها سلب نماید، اکنون با این اقدام دولت شما یک ضربه اساسی دریافت کرده است و می بایست بناچار به قوانین جهان آزاد و اصل خدشه ناپذیر حق انتخاب مسیر زندگی مستقل تن دهد.

بدون تردید اعضای مستقر در کمپ مانز با آگاهی و اشراف نسبت به حقوق مدنی خود فارغ از تبلیغات فریبنده ودروغین رهبران مجاهدین خلق در آلبانی این موقعیت  وشرایط را پیدا خواهند کرد که زندگی در جامعه آزاد را انتخاب و تجربه نمایند و این تحول ما خانواده ها را که سالیان از دیدار و تماس با آنها محروم بوده ایم، خوشحال نموده است .

با تشکر و با آرزوی اینکه تمامی انسانها آزادی و زندگی در کنار خانواده هایشان را تجربه کنند.

خانواده های خوزستانی اعضای مجاهدین خلق در کمپ مانز آلبانی

خروج از نسخه موبایل