نامه محمد دلفی به دادستان دیوان کیفری بین المللی لاهه

آقای کریم اسد خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی

احتراما اینجانب محمد دلفی برادر خانم ها مریم و لیلا دلفی می باشم که در کشور آلبانی و مقر مجاهدین خلق سکونتی اجباری دارند. مایلم به استحضار برسانم که اخیراً شکایتی از طرف 42 عضو جدا شده از مجاهدین در دادگاه ایران علیه رهبران سابق خود مطرح شد که در نهایت حکم قطعی درخصوص آن صادر و به همراه اسناد و مدارک کافی جهت ملاحظه جنابعالی به دبیرخانه دادگاه لاهه تحویل داده شده است . اینجانب به نمایندگی از طرف خانواده دلفی از شما درخواست دارم رسیدگی به این حکم را در دستور کار خود قرار دهید .

با تشکر و احترام
محمد دلفی – خوزستان – اهواز

خروج از نسخه موبایل