پیام غلام شیر خانزهی به برادرش جهانبخش

پیام غلام شیر خانزهی به برادرش جهانبخش شیر خانزهی که سالهاست در بند فرقه رجوی گرفتار است.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل