پیام مرادبخش بلوچ به برادرش آدم بلوچ در آلبانی

آدم بلوچ از اعضای فریب خورده ی فرقه رجوی است که این فرقه او را با فریب کاریابی در اروپا یا آمریکا از ایران ربود و به زندان اشرف در عراق برد. حدود 20 سال است خانواده اش هیچ اطلاعی از او ندارند.
اینجا پیام برادر ایشان مرادبخش بلوچ را مشاهده می کنید:

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل