نامه محمد آق آتابای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر

آقای جاوید رحمان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران
با سلام و احترام

اینجانب محمد آق آتابای ساکن استان گلستان در شمال کشور ایران هستم که برای بار دوم برای شما نامه حاوی یک درخواست انساندوستانه ارسال میکنم. دفعه قبل در 28 اکتبر سال جاری عین همین درخواست را برایتان فرستاده بودم ولی متاسفانه هیچ گونه جوابی از شما دریافت نکردم و حال متعاقبا برای شما همان درخواست قبلی را تکرار میکنم تا شاید شما به آن ترتیب اثر بدهید.

جناب جاوید رحمان
من در سال 1391 به اتفاق جمعی از خانواده های دردمند که فرزندان آنها بیش از 40 سال توسط سران سازمان مجاهدین خلق گرفتار شده اند، به دیدار همکار سابقتان آقای احمد شهید در ژنو سویس رفتیم و با وی ملاقاتی انجام داده و در مورد عزیزانمان که در آن زمان در کشور عراق و در پادگان اشرف توسط مجاهدین خلق گرفتار بودند صحبت کردیم تا وی بتواند برای ملاقات بستگانمان راهکاری پیش روی ما قرار دهد که متاسفانه علیرغم وعده های داده شده در رابطه با برقراری چنین ملاقاتی، آن مهم هیچگاه عملی نشد.

جناب جاوید رحمان
ما خانواده ها در سالهایی که سازمان مجاهدین خلق در عراق حضور داشت، چندین بار به درب پادگان اشرف مراجعه نمودیم تا شاید بتوانیم فرزندانمان را حتی به مدت 1 ساعت با حضور نمایندگان نهادهای حقوق بشری ملاقات نماییم، ولی متاسفانه سران سازمان مجاهدین خلق نه تنها هیچگاه ترتیبی به خواسته های بحق انسانی ما ندادند، بلکه با توهین و تهدید با ما برخورد کردند و سپس با سنگ و تکه های میلگرد بسیاری از پدران و مادران سالخورده را مورد تهاجم قرار دادند که خارج از شئونات انسانی می باشد. تمامی مدارک این وقایع به آقای احمد شهید تحویل داده شده بود و اکنون نیز موجود می باشد که می توانیم به شما ارائه نماییم.

ما خانواده های آسیب دیده از فرقه رجوی، که عزیزانمان توسط سران مجاهدین خلق در کشور آلبانی گروگان گرفته شده اند، از شما بعنوان نماینده حقوق بشر جهانی در امور ایران درخواست داریم تا شرایطی بوجود آورید تا ما خانواده ها با حضور خود شما و نمایندگان ارگانهای بین المللی به مدت حداقل 1 ساعت با عزیزانمان ملاقات نماییم تا در این شرایط بحرانی جهانی کوید – 19 از وضعیت آنها مطلع شویم.

با تشکر
محمد آق آتابای
به نمایندگی از طرف تعدادی از خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق در آلبانی
شماره تماس : 00989119725205

خروج از نسخه موبایل