کودک سربازان سازمان مجاهدین خلق

در حالی که رسانه های سازمان مجاهدین خلق شدیداً در تلاش هستند که روایت های تازه منتشر شده توسط کودکان مجاهدین خلق – که امروز همگی در دهه سی و چهل زندگی خود هستند – را انکار کنند و آن ها را نتیجه تبلیغات جمهوری اسلامی اعلام کنند، هر روز شواهد تازه تری از سوی این کودک سربازان منتشر میشود.

“روایت کودک سربازان سابق در سازمان مجاهدین به زبان خودشان – کلاب هاوس 11 دسامبر 2021” عنوان پست جدید امیر وفا یغمایی در یوتیوب است. روایتی پنج ساعته از شهادت دادن کودک سربازان مجاهدین خلق که زیر سن قانونی به عراق برده شدند و در آنجا تحت آموزش نظامی قرار گرفتند، در یکی از اتاق های کلاب هاوس در شب یازدهم دسامبر 2021.

امیر یغمایی در متنی که زیر پست خود منتشر کرد نوشت :”سازمان مجاهدین برای انکار حقیقت فرستادن کودکان زیر سن قانونی به عراق در سایتهای خود و در کلاب هاوس بطور مضحکی وجود این کودک سربازان را انکار کرده و میگوید که هیچ کودکی زیر سن {قانونی} را به ارتش آزادیبخش نفرستاد، آنها فقط برای دیدار خانواده خود به عراق رفتند و در آنجا هیچ آموزش نظامی ندیدند. معلوم است که سازمان مجاهدین از باز شدن این کلاف و عواقب آن در دادگاه های آینده به اتهام نقض حقوق کودکان به شدت میترسد. در عکس‌العمل به این دروغ آشکار تعدادی از کودک سربازان سابق که توسط سازمان اواخر دههٔ نود و ابتدای قرن بیستم با فریب و مغز شویی به عراق فرستاده شدند در این برنامه شرکت کردند و حقیقت را به زبان خود بیان کردند.

در ضمن سازمان مجاهدین جدای از آن کودک سربازانی که از خارج به عراق فرستاد، در حین جنگ خلیج، آن دسته از کودکانی که آن زمان سن ۱۴ سال به بالا داشتند را بطور سیستماتیک و بدون دادن حق انتخاب آزاد، در عراق و کمپ اشرف نگه داشت و آنها را به عضویت سازمان در آورد. این کودکان که تعداد آنها هم بسیار بود، حتی مثل آن دسته کودکان زیر ۱۴ سال، امکان تجربه یک زندگی نسباتا عادی را در خارج از این دستگاه توتالیتر نداشتند و بی وقفه در این سیستم ادغام شده و در خدمت رجوی، فعالیت خود را ادامه دادند.”

 

خروج از نسخه موبایل