پیام زهرا قلیزاده به برادر اسیرش در کمپ مجاهدین خلق به مناسبت نوروز 1401

زهرا قلیزاده خواهر علی قلیزاده از اسیران فرقه رجوی در پیامی که به مناسبت سال جدید برای علی ارسال کرده است ضمن تبریک سال نو و آرزوی سالی خوب و سلامتی، خطاب به برادر می گوید: برادر جان حواست هست که یک سال دیگه به سالهای دوری و فراق تو و انتظار ما اضافه شد. برادر جان لحظه تحویل سال بغض عجیبی برای خانواده دارد که به خاطر نبود توست.

برادر جان این فرقه فقط برای منافع خودش شما را نگه داشته و حقی برای شما قائل نیست. برادرم تو متعلق به آنها نیستی. تو خانواده داری و متعلق به خانواده خود هستی.

این خواهر دردمند در آخر پیام خود از برادرش می خواهد به نزد خانواده برگردد که پدر پیرش منتظر است. و برای برادر و دیگر اسیران آرزوی تحول فکری دارد که منجر به رهایی آنها از اسارت فرقه رجوی شود.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل