پیام تبریک فاضل فرهادی، طاها حسینی و سعید فیروزی به اسیران کمپ آلبانی

با سلام

سال نو را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم در سال جدید همه شما از زندان رجوی آزاد شوید و طعم آزادی را بچشید. همانطور که در جریان هستید باز در سال جدید مریم قجر در پیام خود حرفهای تکراری خودش را مجددا تکرار کرد. حرفهای پوچ و بی محتوا. مریم چندین سال است مشغول زدن حرفهای مفت است.

و اما خطاب ما به شما که خودتان را در فرقه رجوی تباه می کنید. عادت دیرینه رجوی و سرانش غیر از دروغگویی کار دیگری نیست. شما را در یک کمپ بسته قرار داده اند و واقعیت ها را از شما پنهان کرده اند. واقعیت این است که اخبارهای کذب به خورد شما می دهند. دنیای بیرون از کمپ خیلی متفاوت است. خیلی ها اردوی رجوی را ترک کردند و تجربه کردند. ما رجوی و دار و دسته اش را تجربه کردیم. رجوی و زنش مریم قجر هیچ ارزشی برای شما قائل نیستند. ما خودمان را نجات دادیم و واقعیت ها را به چشم دیدیم. خودتان را نجات دهید. با ماندن در کمپ آلبانی خودتان را به تباهی می کشید. آزاد زندگی کنید و از دنیای آزاد لذت ببرید. هر کدام از ما تشکیل خانواده دادیم و از زندگی خود لذت می بریم . شما هم قطعا می توانید. شما انسان هستید و نه برده.
مجددا سال جدید را به شما تبریک می گوییم . امیدواریم هر چه زودتر فرقه رجوی را ترک کنید.

به امید آن روز

خروج از نسخه موبایل