شادباش خانواده های زنجانی انجمن نجات به خانواده محمود دهقان

خبر مسرت بخش فرار شجاعانه و مثال زدنی محمود دهقان از تشکیلات عنکبوتی سازمان مجاهدین خلق موجب شادی بی نظیر تمامی خانواده ها شد. تابو شکنی محمود دهقان بار دیگر اثبات کرد که حلقه ها و حصارهای ذهنی رجوی، لرزان تر از آن است که نشود از آن گریخت. علیرغم تمامی تشبثات سران فرقه رجوی از جمله مریم رجوی و دست آویز قرار دادن کلیه راهها برای جلوگیری از فرار محمود دهقان، وی موفق به نجات از غل و زنجیر 34 ساله شد و به زندگی سلامی دوباره کرد.

درج این خبر و پخش ویدیو استقبال اعضای انجمن آسیلا در آلبانی از محمود دهقان موجب شادی و خشنودی خانواده های زنجانی شد و ضمن تبریک و شاد باش به خانواده محمود دهقان در گیلان جملگی آرزو کردند تا سایر اعضای در بند رجوی با الهام از حرکت جسورانه محمود با پشت سر گذاشتن دیوارهای اختناق رجوی به زندگی که به آن تعلق دارند بازگردند.

به امید آن روز

خروج از نسخه موبایل