نامه به اسماعیل پورحسن اسیر فرقه رجوی در آلبانی

اسماعیل جان سلام

هر چند ازت بیخبرم ولی امیدوارم در صحت و سلامت باشید. ما همه خوب هستیم و زندگی خوب و آرامی داریم و تنها نگرانی بنده و دیگر اعضای خانواده، دوری و بیخبری از شماست.

اسماعیل جان در دیداری که با شما در سال ۱۳۸۲ در عراق مقر اشرف داشتم قول داده بودی که با پشت پا زدن به رجویها برگردید که تاکنون چشم انتظاریم! حیف که دو دهه از عمرت به اسارتت افزوده شد و از مواهب یک زندگی آرام محروم ماندی وما هم از نداشتنت بشدت آسیب دیدیم.

برادر جان یگانه خواسته ام از تو اینست که قدری تامل کنی و به آغوش وطن و خانواده ات برگردی که مشتاقانه در انتظاریم و همه جوره حمایتت میکنیم. در اولین فرصت با من تماس بگیر تا برای رهایی تمام و کمال از فرقه کمکت کنم. خیلی دوستت داریم.

مرتضی
۰۹۱۱۱۳۶۴۱۱۶

مرتضی پورحسن
خروج از نسخه موبایل