به رهایی تو از فرقه رجوی امید دارم

نامه حمید فرخی به برادرش بهزاد فرخی

سلام، من حمید هستم. بهزاد جان خیلی دلم برایت تنگ شده است. من و بقیه اعضای خانواده همه چشم انتظار تو هستی. بهزاد جان امیدوارم حالت خوب باشد چون چندین بار برای تو نامه نوشتم ولی فکر می کنم مسئولین سازمان نامه های من را به تو نشان ندادند. چون آنان از آگاه شدن تو وحشت دارند و به همین خاطر حاضر نیستند اجازه یک تماس تلفنی به تو بدهند .

آیا تا به حال فکر کردی چرا اجازه یک تماس تلفنی به تو و بقیه اعضا نمی دهند؟ می خواهم نکته ای را به تو برادر خوبم گوشزد کنم. فکر کن که در این سالها به چه چیزی رسیدی ؟ آیا این همان زندگی بود که تو دنبالش بودی ؟ مطمئن هستم جواب همه اینها را می دانی. باید شجاعت داشته باشی و فکر کنی مسیری که انتخاب نمودی اشتباه بوده است. ایکاش در کنار ما بودی تا متوجه شوی که همه اعضای خانواده چقدر دلتنگ تو هستند .این را بدان تا آخر برای رهایی تو در کنارت هستم و مطمئن هستم روزی به رهایی از تشکیلات جهنمی رجوی ها دست خواهی یافت .

به امید دیدار

حمید فرخی برادر بهزاد فرخی از شهرستان آمل

حمید فرخی برادر بهزاد فرخی

 

خروج از نسخه موبایل