پیام مسرت بخش خانواده علی هاجری بمناسبت آزادی ایشان

خبر مسرت بخش آزادی علی عزیزمان از کمپ کارچ در آلبانی دل ما و همه خانواده ها را شاد و تماس های تبریک خانواده ها این لحظه را برایمان زیباتر کرد. خیلی خوشحالیم که علی بعد از تحمل 7 ماه بازداشت و سپری کردن روزهای سخت و بدور از خانواده در یک کمپ بسته، بدون هیچ قید وشرطی آزاد و به کانون گرم خانواده برگشت و دختر زیبایش الیسا را در آغوش گرفت. جا دارد از تلاش های بی وقفه خانم النیسا همسر علی هاجری و خانواده های مرتبط با انجمن نجات در ایران و انجمن اسیلا در آلبانی و اعضای جداشده در ایران، آلبانی و سایر کشورها که در این روزهای سخت همراه ما بودند تشکر کنیم.

به امید آزادی همه عزیزان و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده هایشان

خانواده علی هاجری – آبادان

 

 

خروج از نسخه موبایل