کمیته ای در آسیلا مسئول پیگیری درخواست خانواده ها شد

اقدامات انجمن آسیلا بر روی نامه های خانواده ها

بر اساس گزارشی که در سایت نجات نیز منعکس گردید، تعدادی از خانواده های چشم انتظار از استان های مختلف نامه هایی خطاب به رئیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) ارسال نموده و از وی درخواست کردند تا از تمامی ظرفیت های موجود در آلبانی برای وصل ارتباط آنان با عزیزانشان که در اردوگاه بسته و دورافتاده سازمان مجاهدین خلق منزوی شده اند استفاده نماید.

در همین رابطه آقای داشامیر مرصولی رئیس محترم آسیلا اقداماتی را صورت داده و گزارش کار خود را جهت اطلاع خانواده های عزیز برای مدیر عامل انجمن نجات ارسال نموده است.

در این گزارش از جمله آمده است:
کمیته ای در آسیلا مسئول پیگیری این موضوع شد. عکس ها و نامه های خانواده ها و خصوصا مادران خطاب به رئیس آسیلا به آلبانیایی ترجمه و سپس با سربرگ آسیلا چاپ و آماده گردید. این نامه ها همراه با توضیحاتی مبنی بر معرفی انجمن نجات و آسیلا و اهداف و عملکرد آنان برای موارد زیر تحویل پست سفارشی شد:

دفتر نخست وزیری آلبانی
وزارت امور خارجه آلبانی
وزارت کشور و بخش پناهندگی
پلیس مهاجرت و مرزها
وزارت بهداشت و امور اجتماعی
کمیسیون حفاظت در برابر تبعیض
کمیته آلبانیایی هلسینکی
کمیته صلیب سرخ آلبانی مقر مرکزی
انجمن آزادی و حقوق بشر
انجمن حمایت از اتباع خارجی در آلبانی
فعالین حقوق بشر و رسانه ها

اقدامات آسیلا بر روی نامه های خانواده ها
اقدامات آسیلا بر روی نامه های خانواده ها
اقدامات آسیلا بر روی نامه های خانواده ها

 

خروج از نسخه موبایل