نامه های دادخواهی خانواده ها به رئیس آسیلا

تعداد بالایی از خانواده های چشم انتظاری که عزیزانشان در اردوگاه بسته و دورافتاده فرقه رجوی در آلبانی گرفتار و ایزوله هستند، هر یک طی نامه ای جداگانه از آقای داشامیر مرصولی رئیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) خواستار بکار گیری همه ظرفیت های موجود در کشور آلبانی برای ارتباط با عزیزانشان، که چند ده سال است هیچگونه ارتباطی با آنان نداشته اند، شدند.

خانواده های بسیاری از استان های مازندران، زنجان، سمنان، گیلان، مرکزی، کرمانشاه، لرستان و همچنین از تشکل مادران انجمن نجات هر یک جداگانه اقدام به نوشتن و ارسال این نامه ها نمودند. در این نامه ها خانواده ها ضمن معرفی خود و عزیز گرفتارشان در فرقه رجوی و نسبتی که با او دارند، به شرح حال خود و عزیزشان پرداخته و خواهان استفاده از تمامی امکانات دولتی و غیر دولتی موجود در راستای تحقق خواسته هایشان گردیدند.

متعاقبا آقای مرصولی در پیامی به مهندس ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات گزارش داد که اقدامات اولیه در این راستا در حال انجام است و از تمامی ظرفیت های حقوقی و حقوق بشری در کشور آلبانی برای رسیدن به این هدف اساسی استفاده خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل