درخواست برادر اسماعیل پورحسن کویخی از دولت آلبانی

مرتضی پورحسن کویخی از خانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات گیلان در دیدار خود با مسئول انجمن نجات گیلان در روز چهارشنبه 31 خرداد 1402 ضمن تشکر از پلیس و دولت آلبانی در بازرسی از مقر مجاهدین خلق در دهکده مانز آلبانی، گفت:

” دیدن تصویر برادر اسیرم اسماعیل که بشدت مضطرب و پریشان حال بود، نگرانی بنده و خانواده ام را دوچندان کرد و موجب شد تا با یک پیام ویدئویی از دولت محترم آلبانی بخواهم که با ایجاد تسهیلاتی بتوانم برای دیدار برادر نازنیم به کشور آلبانی سفر داشته باشم .
فرقه مجاهدین خلق هرکجا که اطراق میکنند با هیاهو و آشوب سعی دارند با دور زدن قوانین همان کشور، خود را به اثبات برسانند که البته برای هیچ کشوری قابل قبول نیست و مورد مواخذه و بازرسی قرار خواهند گرفت.

به امید اینکه درفصل جدید که پیش پایمان گشوده شده است بتوانیم شاهد رهایی و بازگشت اسیران به دنیای آزاد خاصه کانون گرم خانواده هایمان باشیم .”

خروج از نسخه موبایل