علی مدد جان همچون بیجار رحیمی خودت را نجات بده

پیام زهرا صادقی به علی مدد صادقی

زهرا صادقی از اعضای خانواده علی مدد صادقی، عضو گرفتار در فرقه رجوی با حضور در دفتر انجمن نجات استان زنجان با مسئولین دفتر دیدار و در جریان آخرین تحولات فرقه در آلبانی قرار گرفت. ایشان طی پیامی خطاب به علی مدد مبنی بر اینکه با توجه اتفاقات اخیر در کشور آلبانی و محدویت های بی سابقه پلیس آن کشور علیه مجاهدین و احراز این واقعیت که هیچگونه آینده ای برای مجاهدین در هیچ کجای دنیا متصور نمی باشد ، از ایشان خواست تا همچون بیجار رحیمی برای دست یابی به یک زندگی آزاد هر چه سریعتر خودش را از حصار های فرقه رجوی رها نماید.

خروج از نسخه موبایل