ارتش سایبری مجاهدین اجازه هشتگ ساختن ندارند

یکی از جنگ و دعواهای ستاد داخله با نفرات داخله و اینترنت این بود که هر روز بریف میدادند که کسی بدون اجازه ستاد داخله سازمان حق ساختن هشتگ در فضای مجازی و منتشر کردن آن را ندارد.

یادم هست که من اولین نفری بودم که هشتگ (#براندازم) ساختم و منتشر کردم. دقیقا یادم هست شبی بود که تازه به آلبانی آمده بودیم و مسعود رجوی پیام داده بود و افراد را تحریک به اعتراض کرده بود و در اون پیام صحبت از براندازی کرده بود .

این هشتگ در اون ایام خیلی در فضای مجازی استفاده شد و وقتی فهمیدن که من این هشتگ رو راه اندازی کردم مورد انتقادات شدید قرار گرفتم.بعد از اون دیگر هیچ کاربری اجازه ساختن و منتشر کردن هشتگ رو در فضای مجازی نداشت .

بریف روزانه کار داخله این بود که فقط باید از هشتگ های سازمان استفاده کنید و از هشتگ هایی که سلطنت طلبها و … میزنند شما حق ندارید از آنها در زیر پست های سازمان استفاده کنید .

اتاق فکر مجاهدین در داخله آنقدر عقب مانده بودن که فقط دنبال مطرح کردن خودشان بودن تا رساندن صدای مردم ایران …

روزانه میگفتن :

ای خواهران و برادران لطفا پست های مریم رجوی را لایک و کامنت کنید. اصلا خوب نیست که پست های مریم تعداد کمی لایک و کامنت گذاشته شود .

البته این را نمیدانستند که اکثر افراد در تشکیلات مخالف رجوی هستند.

بگذریم که آنقدر حرف نگفته دارم که در آینده بیشتر منتشر میکنم …

فیس بوک مصطفی بهشتی

خروج از نسخه موبایل