نامه محمد جواد یکتا به برادرش محمد علی یکتا گرفتار در کمپ مجاهدین خلق

سلام برادرم. خوبی سلامتی؟ دارم بعد از ۴۰ سال دوری و بیخبری برایت نامه می نویسم. اصلا نمی دانم زنده هستی یا نه؟

محمد علی جان مگر میشود که در عصر ارتباطات نتوانی یک تماس با ما بگیری و خبری از خودت بدی و همچنین جویای حال ما بشوی!

اصلا نمی دانم که در صورت زنده بودنت، رجویها میگذارند نامه ام به دستت برسد یا نه!؟ تا آنجا که شنیده ام مسئولین سازمان اجازه نمی دهند این نامه ها به دستتان برسد.

محمد علی جان در این ۴۰ سال خیلی چیزها تغییر کرده است. خیلیها رفتند و خیلیها آمدند و تو این فاصله زیاد سه چهار نسل جابجا شدند. ولی تنها گروهی که در غار یکدندگی و خشونت خود ماندن ، رجوی و جماعت نگون بختش هستند که متاسفانه تو هم در این گروه ماندی و خوب است که در خلوت خودت یک تجدید نظر داشته باشی.

محمد علی جان، ما اعضای خانواده ات خوبیم و در انتظار تماس تلفنی تو هستیم و چنانچه شماره ای ازت داشتیم، بی درنگ تماس می گرفتیم.

پس در اولین فرصت با من تماس بگیر تا یک دنیا حرفهای ناگفته این سالها را به هم بزنیم. امیدوارم از مجاهدین جدا شوی و ضمن پیوستن به سایر دوستانت در آلبانی، آزادانه با بنده تماس بگیری که همه جوره در خدمت تو هستم.

برادرت – محمد جواد یکتا

۰۹۱۱۱۳۱۷۰۹۰

خروج از نسخه موبایل