پیام بهنام حشمتیان برای پدرش محمود حشمتیان در کمپ مجاهدین خلق

خانواده حشمتیان از جمله خانواده هایی است که سالهاست عزیزی در اسارت مجاهدین خلق دارند.

محمود حشمتیان، پدر خانواده در تهران استاد گچ کاری بوده که مفقود می شود. بعد از مدتها تحقیق و پیگیری، خانواده متوجه می شوند که او در کمپ اشرف در عراق و نزد مجاهدین خلق به سر می برد. از این اتفاق تلخ بیش از بیست سال می گذرد و آنها همچنان از وضعیت روحی و جسمی او بی خبرند.

بهنام حشمتیان فرزند محمود که خود ساکن کرمانشاه است، با مراجعه به دفتر انجمن نجات در کرمانشاه برای پیگیری وضعیت پدرش با اعضای جدا شده در انجمن نجات کرمانشاه صحبت کرد. ایشان همچنین از طریق مراجع بین المللی حقوق بشری مسئله را دنبال کرده است.

ایشان که بی صبرانه منتظر تماسی از سمت پدرش است خواست تا پیامش در سایت انجمن نجات درج شود به امید آنکه پدرش این مطلب را ببیند و با تماس با خانواده آنها را در جریان وضعیت و سلامتش اش قرار دهد و بعد از سالها گرد نگرانی را از قلب و روح آنها پاک کند.

خروج از نسخه موبایل