نامه خانواده محمدنژاد به مقامات دولت آلبانی

آقای محمدرضا محمدنژاد به همراه خانواده اش سالهاست بدنبال پیدا کردن راهی برای ملاقات با برادر اسیرش بهمن محمدنژاد در اردوگاه فرقه رجوی در کشور آلبانی است.

خانواده محمدنژاد از زمان سقوط صدام حسین ، تلاش های زیادی کردند تا بتوانند بهمن را در اردوگاه اشرف ملاقات کنند اما سران فرقه رجوی مانع از دیدار خانواده ها از جمله خانواده محمدنژاد با عزیزان اسیرشان در این اردوگاه شدند.

مصاحبه با خبرنگاران خارجی، ارسال پیام های ویدئویی، ارسال نامه به صلیب سرخ جهانی و ارگانهای بین المللی حقوق بشر از جمله اقدامات این خانواده در مسیر پیدا کردن راهی برای دیدار و ملاقات با بهمن محمدنژاد بوده است.

اکنون نیز این خانواده به محدودیت های ایجاد شده از سوی دولت آلبانی معترض بوده و طی نامه شدیدالحنی به مقامات دولت آلبانی خواستار ایجاد شرایط و بستر مناسب برای دیدار خانواده ها با عزیزانشان در خاک آلبانی شدند.

آنها در نامه خود به دولت آلبانی تاکید کردند باید حساب سران تروریست و فاسد فرقه مجاهدین از اعضای نگونبختی که با فریب گرفتار این فرقه شدند جدا بوده و حقوق انسانی آنان رعایت شود.

دولت آلبانی باید به اعضای خواهان جدایی از فرقه رجوی  در انتخاب مسیر زندگی آینده شان کمک کند. و این کار تنها با ورود مستقیم مسئولین این کشور به اردوگاه این فرقه و مصاحبه با تک تک اعضای آن امکان پذیر است.

نباید به سران فاسد و تروریست این فرقه اجازه داد بیش از این از اعضای گرفتار در این فرقه در راستای اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود سواستفاده کنند.

قابل توضیح اینکه در طول دهه های گذشته ۴ تن از برادران آقای محمدرضا محمدنژاد گرفتار فرقه رجوی شدند.

آقای محمدرضا محمدنژاد در این رابطه طی مصاحبه هایی گفته بود: برادرم سیاوش بدلیل تبری جستن از جنایات رجوی خواهان جدایی از این فرقه بود که بدستور رجوی و به کمک نیروهای عراقی در قرارگاه اشرف اعدام شد.

برادر دیگرم علیرضا موفق شد به همراه تعدادی دیگری از مخالفین فرقه رجوی از قرارگاه  اشرف فرار و پس از تحمل مشقات فراوان از طریق خاک اردن به کشور سوئد پناهنده شود.

اما برادرم رسول در دست فرقه گرفتار شد. ولی هرگز در برابر فشارهای سران فرقه رجوی سر تعظیم فرود نیاورد. او تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی سران فرقه در قرارگاه اشرف قرار داشت.

نهایتا تصمیم رجوی این شد که او را به زندان وحشتناک ابوغریب بفرستد. وی در این زندان نیز همانند زندان اشرف ولی اینبار توسط دژخیمان عراقی به شدت شکنجه شد تا شاید نادم شده و مجددا به نزد فرقه برگردد. نهایتا هم توسط دولت ایران با اسرای عراقی تبادل شد. او نیز هم اکنون در کشور سوئد زندگی می کند.

هم اکنون تنها برادر خانواده محمدنژاد بنام بهمن در دست این فرقه و در کشور آلبانی گرفتار است. خانواده محمدنژاد تصمیم گرفته اند با تمام توان و تلاش و با استفاده از ظرفیت رسانه ها و ارگانهای بین المللی و حقوق بشری و همچنین با درخواست از مقامات دولت آلبانی وی را آزاد کنند.

خروج از نسخه موبایل