بیانیه سرپرست جنبش دادخواهی گیلک مادران

راه تکرار و تجربه شده را اشتباهی نروید

بنده زهرا قلیزاده خواهر دردمند و چشم به راه علی قلیزاده عضو اسیر رجوی در زندان مانز آلبانی و سرپرست جنبش دادخواهی گیلک مادران، تمام قد از نامه اعتراضی نماینده و کارشناس حقوقی انجمن نجات کشور جناب آقای صمد اسکندری و خانواده های غیور مرتبط زنجانی با انجمن نجات استان زنجان مندرج در سایت روشنگر انجمن نجات به تاریخ 21 خرداد 1403 به آقای اولاف شولتس صدر اعظم محترم جمهوری فدرال آلمان حمایت و قدردانی میکنیم و بر تمام اجزای مفاد نامه اعتراضی که مصداق و گویای صدای رسای تمام خانواده های چشم انتظار از اقصی نقاط کشور است را مجدانه تاکید و تصریح می نماییم .

بنده به نمایندگی از خیل بزرگ خانواده های گیلک رنجدیده از ظلم و جور رجوی که هر یک عضوی یا اعضایی از خود در اسارت فرقه کنترل ذهن و مافیایی رجوی دارند به روشنی اذعان میدارم که فرقه تروریستی رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق، آفتی است که گریبانگیر جریانات و کسانی خواهد شد که خواسته یا ناخواسته وآگاهانه و یا ناآگاهانه و یا از سر ملاحظات زود گذر سیاسی و بهره وریهای مهوع، ازاین سازمان تروریستی حمایت و استمالت میکنند و لذا به تجربه به دولت محترم آلمان توصیه میکنیم از این شر کثیر و تروریسم افسار گسیخته تاریخ معاصر فاصله گرفته و راه تجربه شده دولتین عراق و فرانسه و آلبانی را تکرار نکنند که به قطع و یقین تاریخ در قامت بزرگ خود به ثبت خواهد رساند و قضاوت خواهد کرد.

زهرا قلیزاده سرپرست جنبش دادخواهی گیلک مادران

اسامی خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک

1. حوری افضلی
2. زهرا ومسعود احمدی
3. طاهره وناهید ایمانی خوشخو
4. طاهره بازرگانی
5. نیره واحمد بازگونه
6. متیرا جعفرپور
7. محبوبه پورتولمی
8. مریم ترابی
9. مژگان تقی پور
10. اکرم تقی پور
11. اعظم تقی پور
12. پوران چاوشی
13. نسرین چاوشی
14. سید زهرا حسینی
15. ربابه حقگو
16. صدیقه حسینی
17. فاطمه ( پری ) خاوری
18. فریبا خدا پرستی
19. طاهره داورمنش
20. زهرا دخت مسرور
21. معصومه رئوف بشردوست
22. هاجرریحانی مقدم
23. سلیمه رضایی
24. اعظم سید سدیدی
25. آذرسید سدیدی
26. پوراندخت سید سدیدی
27. صفورا سید سدیدی
28. افسرساعتچی
29. حلیمه شکیبایی
30. مریم صالح
31. نسرین عترتی کوشالی
32. زهرا فرحناک
33. زیبا قوامی
34. فاطمه کامیاب
35. فهیمه گرفمی
36. قدسی گنجی
37. حسنی منصوری
38. ربابه محجوب
39. صفورا مقدسی
40. شهنازنادری
41. خاتون نظرپور
42. آذرنگهدار
43. لاله نقره ساز
44. هایده ناصرحجتی
45. پروانه وحدانی پور
46. معصومه یزدانی
47. بتول یوسفی
48. محمدعلی آقاجانی
49. هادی آلفته
50. مهدی اکبری
51. ولیرضا اکبری کهنه سری
52. مجید استادیان
53. حسن اعتمادی
54. مهربان بالایی
55. اصغربیاتی
56. یدالله پورپیردهقان
57. اسماعیل پورحسن
58. سید خلیل پورشافع
59. فرزان پورعابد
61. جهانگیرجمالی
62. علی اصغرحاتم
63. میرافضل حبیب پورشریفی
64. فرهاد حسن پور
65. محمدرضا حقیقت
66. رضا حسن زاده
67. سعید خوش کردار
68. محمود دهقان
69. عظیم راد محمدعلیزاده
70. منصورراهدار
71. محمدتقی سرپرست
72. محمد شبرخ
73. جبارصباحی
74. مسعود طوسی بخش
75. حمید علی اکبری
76. محمدرضا فیض
77. محمد قادری
78. اسماعیل قاسمی
79. علی قلیزاده
80. عیسی گل محمدی
81. جمشید لقمانی
82. سیدولی محمدزاده
83. داود مراد خانی
85. ابراهیم موسی پور
86. سید مرتضی میرموسوی
87. مهدی نوروزی
88. محمدجواد نوروزی
89. اسماعیل نیکزاد
90. اسماعیل واحد خوش چهره
91. علی وظیفه شناس
92. ولی یکتا پرست
93. محمدتقی یوسفی
94. امیریونس حقیقی
95. ایوب آذری بگلوری
96. محمد علی آگهی
97. خسرو احمدپور
98. حبیب افشانی
99. سیفعلی اصلانی
100. ابراهیم ( امین ) اسدان
101. فرامرزاقبالی
102. حمید ادهم ملکی
103. مجید ( شعبان ) اسرافیلیان
104. کیومرث ومهربان بالایی
105. محمدباقربانکی
106. مجید بزرگ زاده سندی
107. منصوربلالی
108. حسن بهارستانی
109. علی پاپون
110. احمد پاک نهاد
111. محمد جعفرپسندیده
112. علی پورمحمدی
113. مصطفی پوراحمد
114. عادل پورجعفر
115. علیرضا پورجعفر
116. اسماعیل تقی پور
117. محمد رحیم تقی پور
118. مسعود جوادزاده
119. فرهاد ( علی ) جلیل زاده
120. مجید جمال نژآد
121. اسماعیل وابراهیم جامع
122. حسن (آرمان ) جم
123. اسماعیل چمنی
124. ابراهیم چرم فروش
125. رضا چاوشی
126. محمدعلی حقگو
127. هامون حسن دوست
128. سیدابراهیم حسینی
129. ابراهیم حقیری
130. ولی حقیقت طلب
131. کیانوش حلاج پور
132. حسین حقگو
133. جلال ومجید خورسندی آستانه
134. غلامرضا دیبایی
135. صادق دلاور
136. محمد اسماعیل دلسوزبحری
137. احسان دادارخواه
138. جواد دولت پور
139. ابراهیم ( رحیم ) روشن دل
140. سعید رجایی پور
142. محمد رحمت خواه
143. علی زمان رستمی
144. بهمن رضایی
145. اسماعیل رضائیان
146. بیژن رمقی
147. احمد رهبر
148. علیرضا روستایی
149. علی راسخی
150. سعید راسخی
151. مظفر زکی زاده
152. داود زاداسماعیلی
153. حسین سجودی حقیقی
154. میرشمس سید سدیدی
155. سید جعفر سادات محسنیان
156. خسرو سلیقه دار
157. عباس شیدایی
158. شهریار شاخص
159. علی شمس افضلی
160. بهمن صالحی
161. بهمن عابدی
162. مقصود عباسی
163. جاوید عجبی
164. ایرج علیپور
165. محمدرضا علیپور
166. اسماعیل علیپور
167. نصرت علی مرادی
168. حسین علیخواه
170. روزبه غنی پور
171. منوچهرغلام پور
172. حمید فیروزی
173. مهدی فرزانه کار
174. مصطفی گنجی
175. محمد حسن گنج آور
176. حبیب کهنی
177. ابراهیم کفایتی
178. سیدعلی اکبر کاظمی
179. احمن کامیاب شریفی
180. میرمسعود میری
181. میرحافظ میرعیسی پور
182. محمدتقی محمدی
183. اصغر مهدی زاده
184. نادر مراد زاده
185. اسماعیل مرادمند
186. غلامحسین ملون
187. اسماعیل منصوری
188. محمد رضا میرزا محمد علیپور
189. یوسف مبرهن
190. محسن مهرورز
191. محمد حسین ملکی
192. یزدان مجتهدی
193. سیدضیاء میرحسین مقدم
194. عبدالرضا مخزن زاهدی
195. کیخسرو(سینا) مومن نژاد
196. قاسم نجف زاده
197. محمد مهدی نظیفی
198. رمضانعلی نیک روش
199. سید ابراهیم نورنیا
200. علیرضا نژاد شمس
201. نصیر نصیری
202. میرمحمد واحدی
203. بهادر وهیمی
204. فرشاد والی زاده
205. محمود هادی پور
206. محمد علی یکتا

خروج از نسخه موبایل