ابراز نگرانی برادر براتعلی ریگی از مرگ و میرهای مشکوک در کمپ مانز

در گفتگو با مسئول انجمن نجات گلستان

به دنبال فوت شکرالله ربیعی یکی از اعضاء قدیمی سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق، بسیاری از خانواده هایی که فرزندان آنها در کمپ مجاهدین در آلبانی گرفتار شده اند، تماس های مکرری با دفتر انجمن نجات گلستان داشته و از وضعیت اسفبار داخل فرقه رجوی سئوال می کنند و نگرانی خود از مرگ و میر بیشمار اعضاء در روزها و ماههای گذشته را اعلام می دارند. خانواده براتعلی ریگی که به مدت 4 دهه در این سازمان تروریستی و ضد انسانی گرفتار شده ، یکی از این خانواده ها است.

برادر براتعلی ریگی در گفتگو با مسئول انجمن نجات گلستان، درباره وضعیت سلامتی برادر خود و مرگ های ناگهانی داخل فرقه رجوی سئوال نمود.

مسئول انجمن نجات گلستان در مورد براتعلی چنین توضیح داد: من بواسطه برادرم حمید آتابای که از فرقه رجوی جدا شده و اکنون در آلبانی میباشد، جویای افراد گرفتار در فرقه رجوی میشوم و برادرم گفت: در چند وقت اخیر که آقای زمانی توانست خودش را نجات هد ، تعداد نفراتی که برای خرید و یا دکتر از داخل فرقه بیرون می آمدند خیلی کم شده ولی در عوض تعداد نگهبانان آنها تا زیاد شده است که مبادا کسی بخواهد فرار کند و زندگی آزاد برای خود انتخاب نماید .

آتابای به آقای ریگی توضیح داد که برخی از مرگ و میرها در داخل فرقه رجوی خیلی مشکوک میباشد، چرا که فردی که تا مدتی پیش صحیح و سالم بوده به یکباره بیمار میشود و در مدت کوتاهی میمیرد و در عوض هیچکدام از سران فرقه تاکنون نه مرده اند و نه بیمار شده اند که این خود جای سئوال و شک دارد.

آقای ریگی ضمن تایید گفته های آتابای، از نگرانی خود و خانواده ریگی از وضعیت جسمی و روحی براتعلی سخن گفت. ایشان ادامه داد: من و برادر م چندین مرتبه به جلوی پادگان اشرف در عراق رفتیم تا با برادرمان در کمپ اشرف ملاقات کنیم. اما متاسفانه سران فرقه، این حداقل ترین حقوق انسانی را از خانواده ما دریغ کردند.

برادر براتعلی ریگی که به شدت نگران وضعیت براتعلی بود، ابراز تاسف کرد که هیچ نهاد و ارگان بین المللی حقوق بشری پیگیر وضعیت افراد محبوس در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی نمی شوند و این مرگ های مشکوک مورد بررسی و تحقیق قرار نمی گیرند.

آتابای ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های خانواده ها و تلاش اعضای جدا شده در ایران و آلبانی به زودی شاهد رهایی تمامی اعضای گرفتار در کمپ مانز خواهیم بود.

خروج از نسخه موبایل