پیام تسلیت به خانواده فرجی پور

مطلع شدیم مادر چشم انتظار آقای محمد رضا فرجی پورکه سالهای طولانی و بی صبرانه در انتظار در آغوش کشیدن فرزندش بسر می برد دارفانی را وداع گفته است. انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی ضمن همدردی و عرض تسلیت به اعضای محترم خانواده آقای فرجی پور ، تسلی خاطر بازماندگان را از خدای مهربان خواهان است.
انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی
18/4/1387

خروج از نسخه موبایل