مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

خانواده مهربان بالایی یکی از مجروحان درگیریهای اشرف، خواستار بازگشت وی شدند

خانواده چشم انتظار بالایی به مجرد اطلاع از خبر نگران کننده جراحت عزیزشان سریعا خود را به دفترانجمن گیلان رسانده وخواستند که حول وضعیت مهربان بیشتر بدانند و پس ازآنکه خبر منتشر شده سازمان را به عینه دیدند به تعجب اظهار داشتند مجروحی که به…

خانواده مقتول علیرضا احمدخواه، علیه سران مجاهدین اقامه دعوا می کنند

مثل اینکه به اعضای خانواده علیرضا احمدخواه الهام شده بود که نگران و سراسیمه مکررا به دفترانجمن جهت کسب خبر از اوضاع به هم ریخته پادگان اشرف مراجعه میکردند چرا که علیرضا احمدخواه ازجمله کسانی بود که درجریان درگیریهای طرفین که به تحریک سران…

در خواست کمک خانواده های گیلانی از مجامع حقوق بشری

متعاقب اخبار واصله از ورود نیروهای عراقی و به کنترل گرفتن کامل پادگان اشرف، خانواده های چشم انتظارگیلانی با مراجعه حضوری و یا برقراری ارتباط تلفنی با دفتر انجمن نجات، ازاقدام نیروهای عراقی خشنودی و رضایت خویش را اعلام کردند و بمنظور یاری…

حمید حاجی پور از مناسبات مجاهدین می گوید

دفتر انجمن نجات گیلان بار دیگر میزبان جمعی دیگر از خانواده های رنجدیده و چشم انتظار با حضور عضو رها شده از فرقه رجوی بنام اقای حمید حاجی پور بود. دراین دیدار دوستانه و بسیار صمیمی حمید حاجی پور در ابتدا از تجارب بسیار تلخ حضور 20 ساله خود…

حمید حاجی پور در جمع خانواده های انجمن نجات گیلان

دفتر انجمن نجات گیلان میزبان جمعی از خانواده های رنجدیده و چشم انتظار با حضور عضو رها شده از فرقه رجوی بنام اقای حمید حاجی پور بود. دراین دیدار دوستانه و بسیار صمیمی حمید حاجی پور درابتدا ازتجارب بسیار تلخ حضور 20 ساله خود درتشکیلات…

پیام تسلیت به خانواده محمود دهقان

حاج قربان دهقان گورابی چند هفته ای بود که دیگر نای حضور در دفتر انجمن نجات را نداشت وبشدت مریض احوال بود ولیکن مستمر و روزانه با تماس تلفنی ازآخرین وضعیت فرزندش دراسارتگاه پادگان اشرف جویا میشد و تاکید داشت که به مجرد بازگشت حمید حاجی پور…

حمید حاجی پوردرجمع خانواده های چشم انتظار

دراین دیدارخانواده ها ضمن خوش آمدگویی به اقای حمید حاجی پورازوی می خواستند که ازتک تک عزیزانشان حرف بزند وبگوید که بعدازشش سال ازسرنگونی صدام معدوم وتسخیرونابودی ارتش ساخته وپرداخته به اصطلاح آزادی بخش! بچه ها روزانه چه کارمیکنند وچرا مثل…

بازگشت حمید حاجی پور به کانون خانواده

حمید حاجی پور که بیش از20 سال سابقه حضور در فرقه رجوی، اسارت در اسارت را با تمام وجود لمس و تجربه کرده بود، ضمن تنفر و اعلان جدایی از اردوگاه کار اجباری پادگان اشرف، برای شروع یک زندگی دوباره بدور از کنترل مخوف سران فرقه رجوی به وطن و…

مرگ مشکوک اعضای ناراضی در پادگان اشرف

بعد از به حفاظت درآمدن پادگان اشرف توسط قوای اشغالگر امریکایی، خانواده مقتول (فردین فتحی) از کرمانشاه بمنظور دیدار و کسب وضعیت عزیز از دست رفته شان به پادگان اشرف آمدند. سران سازمان مجاهدین از طریق نیروهای نگهبان آمریکایی به خانواده چشم…

محکومیت کشتار زائران ایرانی در عراق

خانواده های چشم انتظار مرتبط با انجمن نجات گیلان ضمن محکوم کردن چنین اعمال تروریستی و تسلیت به خانواده ها و قربانیان ترور کور، در تعجب بودند که چرا سران مجاهدین اعضای غافل خود را به جشن و پایکوبی در پادگان اشرف فرا خواندند و چه منافعی را…