خانواده های اسیران فرقه ی رجوی

تسلیت انجمن نجات به خانواده مالک شراعی

فرقه تروریستی رجوی طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که یک از اعضایش به نام مالک شراعی 47 ساله در مخزن آب کشاورزی نزدیک به اردوگاه سوم این فرقه در آلبانی غرق شده و مرحوم گردیده است. این فرد در جریان بسته شدن خونین قرارگاه اشرف در 10 شهریور 92…

پیام تسلیت انجمن نجات کرمانشاه به خانواده درویش تبار

با کمال تاسف مطلع شدیم ، خانم درویش تبار خواهر علی اصغر درویش تبار عضو تحت اسارت  فرقه رجوی، پس از سالیان چشم انتظاری در فراق برادر، چشم از جهان فرو بست. اعضای انجمن نجات استان کرمانشاه صمیمانه ترین تسلیت خود را تقدیم خانواده داغدار…

فرقه رجوی ظلم بزرگی به خانواده ها کرد

یکی از کانونهای پایدار و گرمی که در سراسر گیتی با تمام ناملایمات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جهان حاضر توانسته همچنان با اقتدار ایستادگی نماید ، همانا نه تنها از دیگاه من بلکه از نظر تمام کارشناسان و دانشمندان خانواده میباشد که در تمام…