عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  


اعضا جداشده از فرقه رجوی

زمانیکه اسیر فرقه مجاهدین شدیم اعضای فرقه به بهانه ی آزادی و بازگشت به کشور و با خدعه وفریب از ما خواستند در عملیات هایی علیه نظام شرکت کنیم...
در آنز مان رجوی با قاطعیت و با چیدن برنامه های طاقت فرسا برای اعضا اعلام کرد: با حمله نیروهای امریکایی عاشورا گونه ! به جنگ با ایران می رویم...
گروهی از جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه با حضور در اطراف و محل سالن نمایشگاه هوایی فرودگاه شهرک بورژه واقع در حومۀ پاریس که امسال توسط فرقه رج...

خانواده های اسیران فرقه رجوی

خانواده شالیکار زحمتکش روستایی نیکزاد که بسیارعزیزوشریف تشریف دارند اززمان آگاهی اسارت عزیزشان درچنگال رجوی خاصه بعدازتاسیس انجمن نجات هموار...
همان زمان به وضوح به خاطردارم که خواهرم طاهره که اکنون دراسارت رجوی است را نکوهش کردم که ارتباطش با مجاهدین وقت را قطع کند وبه درس وتحصیل بپ...
بنا به اخبار واصله در مورخه 28 و 29 تیرماه تعداد 75 پنج نفردیگر از اسیران دربند فرقه رجوی ازکمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند که دربین آنها اس...

مجاهدین در مسیر نابودی

قبل از اینکه به حرفهای معدوم موسی خیابانی بپردازیم ، بهتر است قدری به ایدئولوژیی که سران فرقه آن را برای سرنگونی شاه در نظر گرفته بودند دقت...
رجوی در پیامش اشاره کرد که غربی ها یعنی 1+5 با ایران مماشات کردند و وی در این مورد گفت : تردیدی نیست که دولت آمریکا تا منتهی الیه کشش تاریخی...
مسئولین فرقه رجوی مستقر در پادگان مریم در اوورسورواز به شدت نسبت به پیامد های این توافق در خصوص خودشان نگران هستند و همچنین بخاطر از دست داد...
رجوی که روزی شعار می داد اگر کوه ز جا بجنبد اشرف ز جا نجنبد؛ دیدی فریاد مادری که فرزند دلبندش را از اسارتگاه مخوف رجوی فریاد می زند اشرف ر...

ماهیت فرقه ای مجاهدین

براساس اخبار دریافتی در تمام ساعاتی که خانواده ها در جلوی زندان رجوی موسوم به لیبرتی هستند هیچ تحرکی از اسیران مشاهده نمی شود. فرقه همۀ برن...
آتش تهیۀ این اعمال جنایتکارانه توسط فرقه رجوی و در پادگان تروریستی شان در اوور سور اواز برنامه ریزی و طراحی شده است. رجوی جنایتکار که بعد از...
تعداد 24 نفر از خانواده های افراد گرفتار در فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی در عراق، از استان های یزد، خوزستان، و خراسان رضوی، جهت تلاش برای دید...
امروز بسیارخوشحال و شادمانیم که خبردارشدیم شماری دیگرازخانواده های دردمند و چشم انتظار با تقبل بسا مشقات و رنج سفرخود را به مقابل دروازه زند...

مجاهدین خلق؛ گروهی تروریستی

شما بخاطر اینکه همسو با آمریکا–عربستان و اسرائیل به آنها خوش خدمتی می کنید و هیچ گونه تبلیغ و محکومیتی راجع به این جنایات ندارید از ترس اینک...
در حالی که رئیس جمهور فرانسه در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده است و حضور نظامیان ارتش در شهر رعب و وحشت شهروندان را افزایش می دهد ، نباید...
آتش تهیۀ این اعمال جنایتکارانه توسط فرقه رجوی و در پادگان تروریستی شان در اوور سور اواز برنامه ریزی و طراحی شده است. رجوی جنایتکار که بعد از...
اگر در این لحظات به چهره مسعود و مریم نگاه میکردید ، میدیدید که خوشحالی عجیبی در چهره آنها پیداست . درحالیکه مردم دنیا بخاطر هزاران آدم بیگ...
مطالب خود را برای انجمن جات ارسال کنید