عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   Contact انجمن نجات  


اعضا جداشده از فرقه رجوی

خانواده های محترم حاضردرجلسه که هریک سالیان هست که با انجمن نجات وآقای پوراحمد ارتباط فعال وتنگاتنک وصمیمی ودوستانه دارند وفعالیتهای مشترکی...
از قرار معلوم مسئولین سازمان هرکجا که میروند با انبوهی سؤالات هواداران روبرو میشوند. از جمله اینکه سؤال میشود که سال ۱۳۹۱ را سال سرنگونی اعل...
به دستورمسولین فرقه مجبورشدیم با ترکیب چند بنگال سالن های جلسه ونشست عملیات جاری درست کنیم وخلاصه هم وقت مان را پرمیکردند وهم اینکه به مقاصد...

خانواده های اسیران فرقه رجوی

ما پدران و مادران و فرزندان این قربانیان از شما توقع داریم دخالت نموده و حداقل کاری که برای ما می توانید بکنید این است که ما را از آخرین وضع...
پرواضح است که مریم قجر فرصت طلب در انتظار آنست که پدران ومادران سالخورده چشم انتظاردرعشق سوزان دیداربا عزیزانشان و یا شنیدن صدای جگرگوشه گان...
در رابطه با وضعیت پیش آمده در عراق و کارشکنی های دو ساله رجوی در کار انتقال افراد به خارج آقای رجائی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت برادرش گفت خد...

مجاهدین در مسیر نابودی

از قرار معلوم مسئولین سازمان هرکجا که میروند با انبوهی سؤالات هواداران روبرو میشوند. از جمله اینکه سؤال میشود که سال ۱۳۹۱ را سال سرنگونی اعل...
بنابر اقرار صریح گردانندگان تجمع و از جمله مریم رجوی، افراد حاضر در سالن از ۵ قاره شرکت بودند، که بیش از آن که علامت اعتبار و یا انسجام تشکی...
آن قدر حضور نفرات ایرانی در این خیمه شب بازی کمرنگ بود که حتی امسال فرقه برخلاف سال های گذشته که ادعای شرکت 100 هزار نفر را داشت ، هیچ آماری...
حمایت سازمان مجاهدین خلق و همکاری دوجانبه این گروه با گروه های افراطی درمنطقه به نظر می رسد علاوه بر ماهیت تروریستی سازمان بر مبنای این حقیق...

ماهیت فرقه ای مجاهدین

نسرین سوال را میکرد و کد شروع حمله را میداد. همه از دم داد میزدند مهم نبود که تو میشنوی یا نه مهم داد زدن آن‌ها بود. مهم شکستن نفر سوژه بود ...
یکی از ترفندهای فرقه رجوی برای امروزی و مدرن نشان دادن خود تبلیغ بر روی زنان و اموراتی که بآنها مربوط میشود است. از راه انداختن همایش های مخ...
خبر می رسد مهلت سکونت در ساختمانهای 5 و 6 و 7 به سر آمده است . کمیساریا به همه گفته است که ساختمانها را باید تخلیه کنند . جالب این است که ج...
سازمان مجاهدین خلق به شدت تلاش میکند تا اعضای فعلی از جداشدن سایرین چیزی نفهمند اما علیرغم این موضوع افراد از جدا شدن بسیاری مطلع هستند و نس...

مجاهدین خلق؛ گروهی تروریستی

چطور است که ریزترین خبرها به نفع داعش و بر علیه دولت آقای مالکی در دستگاه تبلیغاتی فرقه منعکس می شود اما در مورد کشتار زنان و کودکان فلسطینی...
“تیری میسان” کارشناس فرانسوی اظهار داشت که اخیرا نشست بزرگی با حضور مسئولان بلندپایه و اسبق ناتو و مسئولان فعلی دولت آمریکا و دولت های اروپا...
چرا مریم رجوی که نسبت به رانش زمین در افغانستان و رخ دادن طوفان در ایران و دختران اسیر شده نیجریه ای پیام میدهد .اما نسبت به تخریب اماکن مذه...
این کارشناس فرانسوی با اشاره به اینکه سیاست امروز پاریس به شیزوفرنی مبتلا شده است، افزود: سیاست این کشور بر اساس محکومیت بی ثباتی خاورمیانه ...
مطالب خود را برای انجمن جات ارسال کنید