خانواده های اسیران فرقه رجوی

امید و تلاش خانواده ها تا آزادی اسیران فکری فرقه رجوی پایانی نخواهد داشت

امید و تلاش خانواده ها تا لحظه آزادی تمامی اسیران فکری فرقه رجوی پایانی نخواهد داشت! این جمله زیبا و بیاد ماندنی را خانواده علی مدد صادقی عضو اسیر فرقه رجوی در دیدار با اعضای انجمن نجات استان مطرح کردند. ایشان تاکید نمودند در راه و مسیر…

برادرانم ناخواسته گرفتار مشتی وطن فروش به اسم مجاهدین شدند

احمد و امین تلاوتی در دهه هشتاد در ترکیه به بهانه واهی بتوسط مافیای رجوی ربوده شدند و پس ازاغفال به عراق و اسارتگاه مضمحل شده اشرف هدایت شدند وهم اکنون در زندان فرقه رجوی در تیرانای آلبانی بدور از ارتباط با دنیای آزاد خاصه کانون پرمهر…

تو در آن شهر و در آن جمع غریبی

سلام بر معصومه معصوم ... سلامی از طرف مادر چشم انتظار و خواهران و برادرانت و سلامی اختصاصی از طرف خودم حال که مشغول نوشتن این نامه هستم چشمانم پر از اشک و بغض عجیبی که نشانه دلتنگی فراوان است راه گلویم را سد نموده، معصومه جان من می دانم…

بگذارید تاریخ حقیقت خانواده ها را بگوید

درد و رنج سالیان خانواده های اسیران در فرقه استبدادی رجوی ! زخمی است که مرحمی جز آزادی فرزندان اسیرمان ندارد! چه بسیار مادرانی که چشم شان به دیدار فرزندان شان روشن شد و اما تعدادی از مادران نیز در حسرت ماندند و جان دادند ! مادران ! ستم…

فرقه رجوی در آلبانی