تلاش برای رهایی از فرقه رجوی

خانواده های اسیران فرقه رجوی

حضور آقای نادر زارع در دفتر انجمن نجات خوزستان

روز یکشنبه مورخه ۱۴ آبان آقای نادر زارع برادر فریدون زارع از اعضای تحت اسارت فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان حاضر شد و با اعضای انجمن دیدار نمود در این دیدار ابتدا اعضای انجمن ضمن خوش آمد گویی به آقای زارع آخرین تحولات آلبانی و…

سمیرا شیخ منصوری : مطمئن هستم که برادرم نصار عاشق خانواده اش است

در آخرین سفری که به همراه خانواده ها به عراق برای حضور دراطراف لیبرتی به امید دیداربا عزیزانمان داشتیم یکبار نفرات کمیساریا که داشتند وارد لیبرتی می شدند جلوی آنها را گرفته وعلت حضورخودمان را به آنها گفتیم که قرارشد فردای آن روزآنها دیداری…

دلنوشته ای برای نازنین اسیر در چنگال اهریمن زشت خوی

علی جانم حجت قلیزاده هستم عزیزدل برادر سلام برادرم علی جان امیدوارم خوب باشی . خانواده وهمه فامیلها خوبند و برایت سلام می رسانند. علی جان منم حجت برادربزرگت دلم برایت خیلی تنگ شده نه تنها من بلکه همه خانواده دلتنگ توهستند و مشتاق دیدار تو.…

دلنوشته یک خواهر خوزستانی به برادر اسیرش در فرقه رجوی

سلام سلامی با یک دنیا فاصله و دلواپسی و البته تماما عشق و احساس در حسرت دیدار میدونم فاصله من و تو خیلی زیاد است مسافت را نمی گویم چون میشود با هر سختی آن را پیمود فاصله را می گویم که پرشدنی نیست حتی با اشک های من و یا با خون دل خوردن های…

فرقه رجوی در آلبانی