خانواده های اسیران فرقه ی رجوی

خواهرم چوب سادگی و اعتماد خود را خورد

سازمان ضد خانواده مجاهدین که قدمت زیادی در ربودن افراد و به اسارت گرفتن آنها دارد ، با استفاده از نقطه ضعفهای موجود در آنها چه از نظر عاطفی و چه از منظر مشکلات موجود در جامعه ، ذهن این افراد را بعد از محصور نمودنشان بشدت شستشو داده و در راه…

تنها خواسته من رهایی برادرم از فرقه رجوی می باشد

به همراه دوستم آقای عبدالله افغان به منزل آقای فرخی رفتیم. بعد از احوال پرسی آقای فرخی از ما خواست که برای نهار بمانیم ولی چیزی که برایم بسیار ارزش داشت برخورد بسیار گرم و محبت آمیز وی و خانواده اش با ما بود البته باید به این نکته اشاره…

عیادت اعضاء انجمن نجات از آقای علی محمدی کامیاب

با خبر شدیم آقای علی محمدی کامیاب برادر بزرگ اصغر، عضو اسیر در فرقه رجوی بدلیل کسالت از ناحیه پا در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) زنجان بستری گردیده است. از این رو اعضای انجمن نجات زنجان بر حسب وظیفه انسانی به عیادت ایشان در بیمارستان رفته و…

فرقه رجوی در آلبانی