عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  


اعضا جداشده از فرقه رجوی

وآقای هادی شبانی نیز در این زمینه عنوان داشت زیاد فرقی هم نمی کند که وی زنده یا مرده باشد در هر صورت وقتی تاکنون فرقه رجوی هیچ موضعگیری رسمی...
آقای هادی شبانی اظهار داشت عملاً فرقه رجوی به غلط کردن گویی افتاد چرا که امسال ما شاهد بودیم مریم رجوی این زن داعشی و تکفیری در پیام عید خود...
آقای عبدالله افغان یکی از افشاگران فعال چهره منحوس رجوی در استان در رابطه با سئوال عنوان نمود کمرشکن شدن تشکیلات فرقه در واقع بعد از دروغ جا...

خانواده های اسیران فرقه رجوی

مدت دوروزنزد او بودم. مسئولین مجاهدین درکمپ به شدت حرکات وحرف زدن ما را با هم زیرنظرداشتند ولی دریک لحظه ازغفلت مسئولین کمپ استفاده کرده وبه...
این خانم یک ماه قبل ازمرگ جانکاه خود و درحالی که برتمام انرژی داشته اش متمرکز شده وبه لیبرتی رفته بود، مانند دیگر هموطنان همراه وهم درد خود،...
صفرخانم صبایی مادرخانواده درحالیکه داشت با گوشه روسری اشکهایش را پاک میکرد بالهجه شیرین محلی گفتند " آقای پوراحمد شماهم مثل پسرم هستید. امرو...

مجاهدین در مسیر نابودی

قبل از اینکه به حرفهای معدوم موسی خیابانی بپردازیم ، بهتر است قدری به ایدئولوژیی که سران فرقه آن را برای سرنگونی شاه در نظر گرفته بودند دقت...
رجوی در پیامش اشاره کرد که غربی ها یعنی 1+5 با ایران مماشات کردند و وی در این مورد گفت : تردیدی نیست که دولت آمریکا تا منتهی الیه کشش تاریخی...
مسئولین فرقه رجوی مستقر در پادگان مریم در اوورسورواز به شدت نسبت به پیامد های این توافق در خصوص خودشان نگران هستند و همچنین بخاطر از دست داد...
رجوی که روزی شعار می داد اگر کوه ز جا بجنبد اشرف ز جا نجنبد؛ دیدی فریاد مادری که فرزند دلبندش را از اسارتگاه مخوف رجوی فریاد می زند اشرف ر...

ماهیت فرقه ای مجاهدین

براساس اخبار دریافتی در تمام ساعاتی که خانواده ها در جلوی زندان رجوی موسوم به لیبرتی هستند هیچ تحرکی از اسیران مشاهده نمی شود. فرقه همۀ برن...
آتش تهیۀ این اعمال جنایتکارانه توسط فرقه رجوی و در پادگان تروریستی شان در اوور سور اواز برنامه ریزی و طراحی شده است. رجوی جنایتکار که بعد از...
تعداد 24 نفر از خانواده های افراد گرفتار در فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی در عراق، از استان های یزد، خوزستان، و خراسان رضوی، جهت تلاش برای دید...
امروز بسیارخوشحال و شادمانیم که خبردارشدیم شماری دیگرازخانواده های دردمند و چشم انتظار با تقبل بسا مشقات و رنج سفرخود را به مقابل دروازه زند...

مجاهدین خلق؛ گروهی تروریستی

شما بخاطر اینکه همسو با آمریکا–عربستان و اسرائیل به آنها خوش خدمتی می کنید و هیچ گونه تبلیغ و محکومیتی راجع به این جنایات ندارید از ترس اینک...
در حالی که رئیس جمهور فرانسه در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده است و حضور نظامیان ارتش در شهر رعب و وحشت شهروندان را افزایش می دهد ، نباید...
آتش تهیۀ این اعمال جنایتکارانه توسط فرقه رجوی و در پادگان تروریستی شان در اوور سور اواز برنامه ریزی و طراحی شده است. رجوی جنایتکار که بعد از...
اگر در این لحظات به چهره مسعود و مریم نگاه میکردید ، میدیدید که خوشحالی عجیبی در چهره آنها پیداست . درحالیکه مردم دنیا بخاطر هزاران آدم بیگ...
مطالب خود را برای انجمن جات ارسال کنید