چرا سران فرقه رجوی اجازه ورود و تهیه خبر از اشرف 3 را نمی دهند؟

دمکراسی و آزادی به سبک فرقه رجوی! این تصویر یک خبرنگار است که قصد تهیه خبر از پشت سیم خاردارهای اشرف 3 را دارد، اما با برخورد شدید گاردهای امنیتی زندان اشرف 3 مواجه می گردد. براستی، چرا سران فرقه جهنمی رجوی اجازه ورود و تهیه خبر از اشرف 3…

جلسه احیاء روحیه به فسیل های فرقه رجوی در آلبانی

بعد از اخراج فرقه از عراق و انتقال به کشور آلبانی، روز به روز تنقضات اعضا بخاطر پوشالی بودن تحلیل و شعر و شعارهای رجوی بالا گرفت. به همین دلیل انگیزه های آنها برای ماندن درفرقه بشدت پائین آمد بطوریکه تاکنون تعداد زیادی از آنها از فرقه جدا…

خاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت بیست و یکم

من، پس از 6 ماه انفرادی، باید به دروغ می گفتم: از ماموریت! برگشتم... چهارشنبه سوری پایان سال 1376 را در زندان انفرادی سازمان بودم. عصرچهارشنبه سوری هر یک ثانیه اش، یک سال می گذشت. خیلی سخت بود که بدون حکم در یک زندان باشی! ندانی که قراراست…

کریم رشیدی (محراب) قربانی دیگری از فرقه رجوی که چهره در خاک کشید

اخیرا از طریق رسانه ها اطلاع یافتیم که کریم رشیدی با نام مستعار محراب از اعضای فرقه رجوی درگذشته است. در همان لحظات اول به خاطرات گذشته فرورفتم که با هم روابط و مراوداتی داشتیم و در مقاطعی با همدیگر در بخش های تعمیرات زرهی کار میکردیم و...…