عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   Contact انجمن نجات  


اعضا جداشده از فرقه رجوی

خودسوزي , خود كشي , دعوا و... سراپاي تشكيلات رجوي را فراگرفت و چون درب بسته بود و قولي كه به نفرات داده بودند عملي نشده بود و ايدئولوژي چپ م...
متعاقب پخش تراکتهای سراسر دروغ و تهمت و اهانت به حاکمیت دولت فرانسه از سوی سردمداران فرقۀ رجوی مستقر در قلعۀ اورسوراواز علیه جدا شدگان از فر...
بند "ش" یعنی هزار عضو شورای رهبری سازمان که کل زنان در آن هزارتا نیست ولی این عواقب را داشت که هر کس برای حفظ جان خود تلاش کند که در ماموریت...

خانواده های اسیران فرقه رجوی

برادرم غلامرضا غلامی خیرآبادی بر اثر تبلیغات دروغ سازمان مجاهدین خلق که با همکاری صدامیان در اردوگاههای اسیران جنگ عراق و ایران در عراق انجا...
درآن زمان من فقط یک سالم بود . پدرجان یک تابستان یک پائیز ، زمستان و بهار کنارم بودی ومرا دیدی. پدرم دقیقا ً چهره ی آن زمان شما یادم نیست م...
من وتمام اعضای خانواده ام خصوصا مادرسالمندم درغم جانکاهی می سوزیم وآرزو داریم که بتوانیم دراسرع وقت برادرنازنینمان محسن را درآغوش بفشاریم . ...

مجاهدین در مسیر نابودی

ملیجک مریم در جای دیگری از مصاحبه خود از سوزش سران فرقه در مورد مذاکرات هسته ای یاد کرده و باز هم دولت های غربی را به اصطلاح به مماشات با حک...
از این نوع مبارزات و انتظار تقدیر و تشکر، که مسعود رجوی آن را جنگ صدبرابر نام نهاده است، تنها و تنها از مجاهدین خلق بر می آید که به نفع مردم...
داستان مذاکرات هسته ای کشورمان با کشورهای 1+5 با رویکرد استفاده صلح آمیزازآن ازجانب ایران والنهایه با توافق هسته ای که افتخاری برای مردم ومی...
بعد از سرنگونی صدام ملعون وفرار مریم قجر به پاریس و رجوی زنباره به سوراخ موش همه ساله مریم قجر برای سرپوش گذاشتن به فرارخودشان و دارو دسته ج...

ماهیت فرقه ای مجاهدین

بطور خلاصه تمامی فرقه ها و بطور خاص فرقه مجاهدین٬ تمامی استراتژی نیرویی خودرا برپایه جهل نیروها استوار کرده بود! داستانهای حماسی از رهبری سا...
باخواندن خبرتاسف بار و درگذشت و قربانی شدن جلال عابدینی خیلی متاثرشدم ودقایقی به عکس قربانی خیره شدم ومدام این جمله درذهن وضمیرم متبادر می ش...
عموماً افراد به طور فعال و گول زننده برای پیوستن تحت فشار قرار گرفته اند و خیلی زود خود را در تور گروه گرفتار دیده اند و با آرامی از گذشته خ...
گام اول ، جداسازي بچه ها بود ، براي هر كسي فرزند يك شيريني خاص دارد مگر اينكه آن فرد بين ايدئولوژي خود و فرزندش يكي را انتخاب كند مثلاً ايدئ...

مجاهدین خلق؛ گروهی تروریستی

پر واضح است که هدف اصلی سران سازمان مجاهدین و رجوی ها اینست که پای هیچ کدام از این نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی به کشورهای امن و آزاد نرسد و...
سرکرده مجاهدین با استقبال از تصمیم پادشاه عربستان برای حمله به یمن، آن را «دفاع مشروع» در برابر ایران خوانده و خواستار ادامه حملات شده است. ...
باید از فرانسوا اولاند که رئیس دولت فرانسه است سئوال نمود که آیا حمایت از تروریست در ذات سران کشور شما وجود ندارد که اینگونه اکنون از مردم ک...
در رسانه‌های غربی تنها اسوشیتدپرس نیست که با گروه مجاهدین با احترام برخورد می کند. در ۱۷ سپتامبر هم زمانیکه دولت فرانسه از اتهامات پول شویی ...
مطالب خود را برای انجمن جات ارسال کنید