فرقه رجوی در آلبانی

  •  

    تصاویری از محل استقرار نفرات فرقه در تیرانا - همانطور که ملاحظه می کنید شیشه تمامی پنجره‌ها با کاغذ پوشانده شده است و برای کنترل تردد نفرات، دو نفر به عنوان نگهبان در جلوی درب مستقر هستند. آیا این نمونه ها نشان نمی دهد که درخواست و شعارهایی که درباره حضور خبرنگار در لیبرتی می دادند تنها فریبی برای کارشکنی در کار انتقال اعضاء بوده است؟

  •  

    آنها در تناقضات خود طرح کرده اند که تکلیف ارتش آزادی چه خواهد شد و با توجه به عدم حضور فیزیکی در مرزهای ایران، سرنگونی چگونه انجام می شود.وضعیت ما در آلبانی به چه صورت است و تا کی در این کشور خواهیم بود؟ آیا در این کشور خواهیم مرد؟ چه وقت زمان دیدار شیر همیشه بیدار و رجوی فرا خواهد رسید؟

  •  

    اکنون نیروها و اسیران بریده و به شدت مسئله دار اعزامی به آلبانی نمی دانند ازچه کسی و چگونه طلب کاری کنند. رجوی نیست. مریم هم در فرانسه و اصلا با آنها رودررو نشده و نمی شود و آنها هم از اسارتگاه جدید آلبانی نمی توانند خارج شده ویا دست به هیچ اقدامی بزنند .


اعضا جداشده از فرقه رجوی