خانواده های اسیران فرقه ی رجوی

پیام تسلیت انجمن نجات کرمانشاه به خانواده درویش تبار

با کمال تاسف مطلع شدیم ، خانم درویش تبار خواهر علی اصغر درویش تبار عضو تحت اسارت  فرقه رجوی، پس از سالیان چشم انتظاری در فراق برادر، چشم از جهان فرو بست. اعضای انجمن نجات استان کرمانشاه صمیمانه ترین تسلیت خود را تقدیم خانواده داغدار…

فرقه رجوی ظلم بزرگی به خانواده ها کرد

یکی از کانونهای پایدار و گرمی که در سراسر گیتی با تمام ناملایمات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جهان حاضر توانسته همچنان با اقتدار ایستادگی نماید ، همانا نه تنها از دیگاه من بلکه از نظر تمام کارشناسان و دانشمندان خانواده میباشد که در تمام…

تنها آرزوی پدر و مادرمان دیدار توست

"خدایا تنها آرزویم این است عمری به پدر و مادرم بدهد که بتواند حتی یک بار هم شده با فرزندش محمد مهدی دیداری داشته باشد ." این جمله ای است که آقای حسین ثابت رستمی از خدا می خواهد . خیلی سخت است و تحمل آن برای پدر و مادر بسیار سخت تر . چون…