خانواده های اسیران فرقه ی رجوی

امیدوار به دیدار فرزندم هستم

آقای حسین حسن کاویار پدر محسن حسن کاویار می باشد که اسیر فرقه رجوی و ساکن آلبانی می باشد . آقای حسن کاویار که از خانواده های فعال و در ارتباط با انجمن می باشد پس از یک دوره بیماری وعمل قلب با کادر انجمن دیداری تازه کردند . در این دیدار…

امید مادرم و من در آغوش گرفتن پدرم است

خانم شهین میش مست همراه همسر ارجمندشان با حضور در دفتر انجمن نجات خراسان رضوی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ مسئول انجمن نجات خراسان رضوی نگرانی خود و خانواده شان بخصوص مادرگرامیشان که نزدیک به 40 سال در انتظار همسرش (محمدعظیم میش مست)…

این همه اشک و غم و فراق مادران و پداران را چه باید کرد؟

شب بود و داشتم طبق معمول همیشه اخبارهای مربوط به بچه های جداشده از فرقه رجوی را دنبال می کردم درمیان خبرها چشم به نامه پر درد و غم خانواده آقای بهشتی خورد،برای چند ثانیه همه کنترل اعضای بدنم رو از دست دادم،هر چه بیشتر می خواندم بیشتر به…

خواهر دلتنگت در رویای با تو بودن زندگی می کند

بنام خدای مهربانی ها سلام برادرم حسن جان سلامی را به تو هدیه می کنم به اندازه سالیان سال هجر و فراق  برخاسته از زیر خروارها خاک خاطرات با تو بودن، با تو زیستن من خواهرت رضوان این نامه را از طرف خودم و از طرف پدر و مادر، برادرانت…