عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  


اعضا جداشده از فرقه رجوی

در این نشست که با حضور هادی شعبانی ، ایرج صالحی ، محمد رضا اسکاردی ، دوست محمد فرحی و ابوالفضل یحیایی برگزار شد هریک از افراد مذکور به نو...
خبر جداییت از سازمان را روی سایت خواندم و خیلی خوشحال شدم! راستش بیشتر از اینکه برای تو خوشحال شده باشم برای خانواده ات خوشحال شدم!چراکه بر ...
طبق خبرهای بدست آمده شهاب فروزنده از اعضای فرقه رجوی بعد از انتقال به کشور آلبانی از این فرقه جدا شده و پا به دنیای آزاد گذاشته است . این ت...

خانواده های اسیران فرقه رجوی

آقای رمضان موسی پور در دیدار حضوری به اینجانب فرمودند "واقعا برادرم اونجا تو هوای داغ عراق چه کار میکند!؟ توی دستگاه رجوی درست گفتم اسمش رجو...
امروزآقای شادمان بالایی ضمن مراجعه به دفترانجمن با تحویل پاسپورت خود وبرادرش برای اعزام به آلبانی ودیداربرادرانش اعلام آمادگی نمود وافزود "...
آیا این بود اسلام ناب محمدی شما؟ خودتان سه بار ازدواج کردید، بچه دار شدید و بچه ها را از نعمت مادر شدن و پدر شدن محروم کردید. کجای اسلام، طل...

مجاهدین در مسیر نابودی

بعد از سی و چند سال که از شروع فاز نظامی مجاهدین در سی خرداد سال 1360 میگذشت٬ سرانجام کار رهبری "بی مثال" رجوی برای این فرقه٬ باین جایی رسید...
در هنگام حمله امریکا به عراق و سرنگونی صدام علیرغم همه شعارهای بظاهر انقلابی ضد امریکایی سازمان مجاهدین و رهبر آنان ، با چرخش 180 درجه بر ت...
قبل از اینکه به حرفهای معدوم موسی خیابانی بپردازیم ، بهتر است قدری به ایدئولوژیی که سران فرقه آن را برای سرنگونی شاه در نظر گرفته بودند دقت...
رجوی در پیامش اشاره کرد که غربی ها یعنی 1+5 با ایران مماشات کردند و وی در این مورد گفت : تردیدی نیست که دولت آمریکا تا منتهی الیه کشش تاریخی...

ماهیت فرقه ای مجاهدین

فرقه مجاهدین خلق شناخته شده ترین و با سابقه ترین جریان تروریستی درخاور میانه میباشد. باسابقه ترین جریان تروریستی از این حیث به فرقه تروریستی...
اعضای سازمان مجاهدین خلق، در سیستم بسیار سرکوبگری نگه داشته می شوند که همه ی جنبه های حیات آن ها را کنترل می کند. تجرد در این فرقه اجباری ست...
فرقه رجوی تحمل کوچکترین انتقاد را ندارد در خارج تشکیلات با فرهنگ لمپنی علیه جدا شده لغز خوانی می کند و افراد را تهدید می کنند و حتی علیه رسا...
براساس اخبار دریافتی در تمام ساعاتی که خانواده ها در جلوی زندان رجوی موسوم به لیبرتی هستند هیچ تحرکی از اسیران مشاهده نمی شود. فرقه همۀ برن...

مجاهدین خلق؛ گروهی تروریستی

از شما که یک زن هستید و احتمال دارد مریم قجر رهبری جدید مجاهدین خلق، به عنوان زن به خواهد از مسئولیت و وظیفه حقوق بشری شما سوء استفاده کند و...
؟ آیا به دست آوردن دست دوستی آمریکا، که با توجه به گفته های رسانه آلبانیایی "Parrena" اکثر سیاستمداران آلبانی به دنبال دریافت دوستی آمریکا ب...
شما بخاطر اینکه همسو با آمریکا–عربستان و اسرائیل به آنها خوش خدمتی می کنید و هیچ گونه تبلیغ و محکومیتی راجع به این جنایات ندارید از ترس اینک...
در حالی که رئیس جمهور فرانسه در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده است و حضور نظامیان ارتش در شهر رعب و وحشت شهروندان را افزایش می دهد ، نباید...
مطالب خود را برای انجمن جات ارسال کنید