مرور رده

اضمحلال فرقه رجوی

یک فرار و یک دنیا پیام

در روز های اخیر دو تن از اعضای فرقه رجوی در آلبانی موفق به فرار از زندان این فرقه موسوم به اشرف 3 شده و با پرداخت قیمت به آزادی رسیدند . اهمیت این فرار وقتی بیشتر می شود که به یاد بیاوریم رجوی ها و دیگر سران فرقه ، با بردن اعضا به مقری به…

وعده های توخالی چهارشنبه سوری سران فرقه رجوی

انتخابات، آغاز سال تحصیلی ، کانون شورش در داخل کشور، اغتشاش دراویش گنابادی ، چهارشنبه سوری ، لحظه سال تحویل ، بالاخره کدام یک از وعده های توخالی سران فرقه رجوی جواب خواهد داد ؟ در چند روز گذشته شاهد تلاش مذبوحانه سران فرقه رجوی برای…

یک جمع بندی از شکست های سالیان گذشته خود داشته باشید

چهارشنبه سوری ، روز جشن بزرگ ایرانیان به خوبی و خوشی و با کمترین تلفات انسانی نسبت به سالهای قبل گذشت و روسیاهی و دماغ سوختگی برای بعضی ها ماند که ابلهانه در صدد  سرنگونی سهل وساده بودند ! مردم در شب چهارشنبه سوری تا دیروقت ، اکثرا…

وضعیت فعلی مجاهدین خلق در آلبانی

در این روزها تشکیلات فرقه رجوی بیشتر شکل یک باند تبهکار به خود گرفته و هیچ شباهتی با سازمانی که روزی مجاهدین خلق نامگذاری شده بود ندارد. در این مقاله می خواهم به توضیح آنچه که در حال حاضر در این تشکیلات پوسیده و از هم پاشیده می گذرد…

فرقه رجوی بوی الرحمن خود را شنیده است

اخیرا اخباری منتشر شده است که اراذل و اوباش فرقه رجوی در خیابانهای آلبانی می چرخند و با جداشدگانی که دست به افشاگری علیه این فرقه زده اند برخورد میکنند و یا در تماس های تلفنی بدون اینکه خودشان رامعرفی کنند، این افراد را تهدید به مرگ میکنند…

فرقه تروریستی رجوی راهی جز فروپاشی ندارد

اگر قدری به کشته های فرقه تروریستی رجوی نگاهی داشته باشیم در خواهیم یافت که این فرقه از بنیاد روی فریبکاری بنا نهاده و بعد از کشته شدن بنیان گذاران و به قدرت رسیدن رجوی این ریل ادامه یافته و به عنوان یکی از محورها در دستور کار رجوی قرار…

سراب سرنگونی برای رجویها

متعاقب انتقال ازعراق به آلبانی و افزایش جدایی و ریزش نیروهای اغفال شده و به تنگ آمده و مستاصل با فرایند بحران لاینحل تشکیلاتی ؛ مدت زمانی است که شخص مریم رجوی بلاواسطه به آلبانی ورود کرد تا رو در رو با اعضایش، بتواند چه ازسراغفال ومغزشویی…

کامل شدن شکست مریم رجوی در برابر نجات یافتگان

درود به خانواده ها و افراد رها شده از تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانی و دیگر کشورها و تبریک به تمام کسانی که در برابر فشارهای خورد کننده و توطئه های مریم رجوی ایستادند و بهایش را با اذیت و آزارهای روزانه پرداختند. جای خوشحالی و شادمانی…

شکست خط و خطوط فرقه تروریستی رجوی

سی و نه سال بعد از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، فرقه رجوی در موقعیتی قرار گرفته که دیگر راه برون رفتی از آن برایش متصور نیست . سازمانی که زمانی ادعای گرفتن حکومت داشت اکنون به اروپا دیپورت شده و در کشور آلبانی شعار به اصطلاح…

کار از کار گذشته ، برنده خانواده ها و جداشده ها هستند !

سالهاست که رهبر شرمنده و خائن مجاهدین ، از یک سوراخ موش به سوراخ موش دیگری هجرت می کند ! سالهاست که مریم قجر که دیگر خود را وارث کامل تاج و تخت رجوی می داند ! با باز کردن سفره مفتخواری خود در گوشه و کنار دنیا ، دنبال یارگیری و خروج از بن…