حضور آقای عزیز ا… رستمی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی

به دعوت دفتر انجمن نجات استان از آقای عزیز ا… رستمی برادر داریوش رستمی اسیر در فرقه رجوی مورخ 22/9/96 در دفتر حضور یافت پس از احوال پرسی و خوشامدگویی مسئول دفتر انجمن استان، آقای رستمی در ادامه گفت: رجوی و سرانش به ملت ایران خیانت کردند چندین سال پیش برادرم برای کار به ترکیه سفر کرد و در ترکیه به دام فرقه رجوی افتاد و او را به عراق منتقل کردند و الان چندین سال است در فرقه رجوی اسیر است و تا بحال به برادرم اجازه ندادند تماس تلفنی با من داشته باشد و از احوال آن با خبر شوم امیدوارم روزی خبر به من برسد فرقه رجوی جمع شده باشد و تمامی افراد زیر سلطه آنها آزاد شوند و به دنبال زندگی خود بروند.

خروج از نسخه موبایل